Skills


Management Magento Tuyển Magento Developer: phát triển giải pháp Bán Lẻ quốc tế, làm việc tại nhà, thoải mái giờ giấc, môi trường Agile English Marketing Tuyển Content Marketing Specialist: Kiến tạo nội dung B2B hữu ích, thu hút khách hàng tiềm năng tìm đến giải pháp công nghệ dành cho nhà bán lẻ quốc tế, làm việc tại nhà, thoải mái giờ giấc, môi trường Agile DevOps Tuyển DevOps Engineer: Phát triển giải pháp Bán Lẻ quốc tế, làm việc tại nhà, thoải mái giờ giấc, môi trường Agile Accounting Data Tuyển Data Engineer: phát triển giải pháp Business Intelligence cho nhà bán Lẻ quốc tế, làm việc tại nhà, thoải mái giờ giấc, môi trường Agile AI Tuyển Artificial Intelligence Engineer: phát triển giải pháp Business Intelligence cho nhà bán Lẻ quốc tế, làm việc tại nhà, thoải mái giờ giấc, môi trường Agile Strapi ReactJS Tuyển ReactJS Developer: phát triển giải pháp Bán Lẻ quốc tế, làm việc tại nhà, thoải mái giờ giấc, môi trường Agile AWS Tuyển DevOps Engineer: Phát triển giải pháp Bán Lẻ quốc tế, làm việc tại nhà, thoải mái giờ giấc, môi trường Agile Sales Python Tuyển Odoo Developer: phát triển giải pháp Bán Lẻ quốc tế, làm việc tại nhà, thoải mái giờ giấc, môi trường Agile Business Analyst Tuyển Business Analyst: phát triển giải pháp Bán Lẻ quốc tế, làm việc tại nhà, thoải mái giờ giấc, môi trường Agile Linux Google Assistant
Topic Replies Views Activity
0 145 February 2, 2019
0 80 May 3, 2022
0 67 March 14, 2022
0 137 December 3, 2021
0 358 October 22, 2021
0 117 October 17, 2021
1 131 October 14, 2021
0 239 October 10, 2021
0 149 September 26, 2021
0 196 September 19, 2021
1 248 September 11, 2021
4 336 September 11, 2021
2 167 September 11, 2021
0 567 August 16, 2021
3 1668 June 27, 2021
3 249 June 5, 2021
2 264 June 2, 2021
4 429 June 2, 2021
0 133 June 2, 2021
0 200 April 26, 2021
0 127 May 15, 2021
0 202 May 15, 2021
3 383 May 1, 2021
0 169 April 26, 2021
7 405 February 25, 2021
0 378 February 17, 2021
2 520 February 9, 2021
0 213 February 2, 2021
1 287 February 1, 2021
0 1111 January 31, 2021