Skills


Management Magento Tuyển Magento Developer: phát triển giải pháp Bán Lẻ quốc tế, làm việc tại nhà, thoải mái giờ giấc, môi trường Agile English Marketing Tuyển Content Marketing Specialist: Kiến tạo nội dung B2B hữu ích, thu hút khách hàng tiềm năng tìm đến giải pháp công nghệ dành cho nhà bán lẻ quốc tế, làm việc tại nhà, thoải mái giờ giấc, môi trường Agile DevOps Tuyển DevOps Engineer: Phát triển giải pháp Bán Lẻ quốc tế, làm việc tại nhà, thoải mái giờ giấc, môi trường Agile Accounting Data Tuyển Data Engineer: phát triển giải pháp Business Intelligence cho nhà bán Lẻ quốc tế, làm việc tại nhà, thoải mái giờ giấc, môi trường Agile AI Tuyển Artificial Intelligence Engineer: phát triển giải pháp Business Intelligence cho nhà bán Lẻ quốc tế, làm việc tại nhà, thoải mái giờ giấc, môi trường Agile Strapi ReactJS Tuyển ReactJS Developer: phát triển giải pháp Bán Lẻ quốc tế, làm việc tại nhà, thoải mái giờ giấc, môi trường Agile Sales AWS Tuyển DevOps Engineer: Phát triển giải pháp Bán Lẻ quốc tế, làm việc tại nhà, thoải mái giờ giấc, môi trường Agile Python Tuyển Odoo Developer: phát triển giải pháp Bán Lẻ quốc tế, làm việc tại nhà, thoải mái giờ giấc, môi trường Agile Business Analyst Tuyển Business Analyst: phát triển giải pháp Bán Lẻ quốc tế, làm việc tại nhà, thoải mái giờ giấc, môi trường Agile Linux Google Assistant
Topic Replies Views Activity
0 218 February 2, 2019
0 186 November 1, 2022
0 351 September 21, 2022
0 223 May 3, 2022
0 246 March 14, 2022
0 301 December 3, 2021
0 1088 October 22, 2021
0 265 October 17, 2021
1 356 October 14, 2021
0 500 October 10, 2021
0 391 September 26, 2021
0 546 September 19, 2021
1 397 September 11, 2021
4 600 September 11, 2021
2 394 September 11, 2021
0 1295 August 16, 2021
3 3950 June 27, 2021
3 573 June 5, 2021
2 596 June 2, 2021
4 813 June 2, 2021
0 240 June 2, 2021
0 311 April 26, 2021
0 239 May 15, 2021
0 364 May 15, 2021
3 694 May 1, 2021
0 285 April 26, 2021
7 622 February 25, 2021
0 719 February 17, 2021
2 996 February 9, 2021
0 321 February 2, 2021