Skills


Management Magento Tuyển Magento Developer: phát triển giải pháp Bán Lẻ quốc tế, làm việc tại nhà, thoải mái giờ giấc, môi trường Agile English Marketing Tuyển Content Marketing Specialist: Kiến tạo nội dung B2B hữu ích, thu hút khách hàng tiềm năng tìm đến giải pháp công nghệ dành cho nhà bán lẻ quốc tế, làm việc tại nhà, thoải mái giờ giấc, môi trường Agile DevOps Tuyển DevOps Engineer: Phát triển giải pháp Bán Lẻ quốc tế, làm việc tại nhà, thoải mái giờ giấc, môi trường Agile Accounting Data Tuyển Data Engineer: phát triển giải pháp Business Intelligence cho nhà bán Lẻ quốc tế, làm việc tại nhà, thoải mái giờ giấc, môi trường Agile AI Tuyển Artificial Intelligence Engineer: phát triển giải pháp Business Intelligence cho nhà bán Lẻ quốc tế, làm việc tại nhà, thoải mái giờ giấc, môi trường Agile Strapi ReactJS Tuyển ReactJS Developer: phát triển giải pháp Bán Lẻ quốc tế, làm việc tại nhà, thoải mái giờ giấc, môi trường Agile Sales AWS Tuyển DevOps Engineer: Phát triển giải pháp Bán Lẻ quốc tế, làm việc tại nhà, thoải mái giờ giấc, môi trường Agile Python Tuyển Odoo Developer: phát triển giải pháp Bán Lẻ quốc tế, làm việc tại nhà, thoải mái giờ giấc, môi trường Agile Business Analyst Tuyển Business Analyst: phát triển giải pháp Bán Lẻ quốc tế, làm việc tại nhà, thoải mái giờ giấc, môi trường Agile Linux Google Assistant
Topic Replies Views Activity
0 180 February 2, 2019
0 73 November 1, 2022
0 100 September 21, 2022
0 144 May 3, 2022
0 147 March 14, 2022
0 214 December 3, 2021
0 608 October 22, 2021
0 188 October 17, 2021
1 226 October 14, 2021
0 367 October 10, 2021
0 242 September 26, 2021
0 363 September 19, 2021
1 312 September 11, 2021
4 444 September 11, 2021
2 250 September 11, 2021
0 913 August 16, 2021
3 2823 June 27, 2021
3 381 June 5, 2021
2 373 June 2, 2021
4 631 June 2, 2021
0 182 June 2, 2021
0 252 April 26, 2021
0 175 May 15, 2021
0 280 May 15, 2021
3 514 May 1, 2021
0 219 April 26, 2021
7 485 February 25, 2021
0 516 February 17, 2021
2 703 February 9, 2021
0 262 February 2, 2021