Skills


Management Magento Tuyển Magento Developer: phát triển giải pháp Bán Lẻ quốc tế, làm việc tại nhà, thoải mái giờ giấc, môi trường Agile English Marketing Tuyển Content Marketing Specialist: Kiến tạo nội dung B2B hữu ích, thu hút khách hàng tiềm năng tìm đến giải pháp công nghệ dành cho nhà bán lẻ quốc tế, làm việc tại nhà, thoải mái giờ giấc, môi trường Agile DevOps Tuyển DevOps Engineer: Phát triển giải pháp Bán Lẻ quốc tế, làm việc tại nhà, thoải mái giờ giấc, môi trường Agile Accounting Data Tuyển Data Engineer: phát triển giải pháp Business Intelligence cho nhà bán Lẻ quốc tế, làm việc tại nhà, thoải mái giờ giấc, môi trường Agile AI Tuyển Artificial Intelligence Engineer: phát triển giải pháp Business Intelligence cho nhà bán Lẻ quốc tế, làm việc tại nhà, thoải mái giờ giấc, môi trường Agile Strapi ReactJS Tuyển ReactJS Developer: phát triển giải pháp Bán Lẻ quốc tế, làm việc tại nhà, thoải mái giờ giấc, môi trường Agile Sales AWS Tuyển DevOps Engineer: Phát triển giải pháp Bán Lẻ quốc tế, làm việc tại nhà, thoải mái giờ giấc, môi trường Agile Python Tuyển Odoo Developer: phát triển giải pháp Bán Lẻ quốc tế, làm việc tại nhà, thoải mái giờ giấc, môi trường Agile Business Analyst Tuyển Business Analyst: phát triển giải pháp Bán Lẻ quốc tế, làm việc tại nhà, thoải mái giờ giấc, môi trường Agile Linux Google Assistant
Topic Replies Views Activity
0 167 February 2, 2019
0 37 November 1, 2022
0 58 September 21, 2022
0 116 May 3, 2022
0 111 March 14, 2022
0 183 December 3, 2021
0 481 October 22, 2021
0 159 October 17, 2021
1 178 October 14, 2021
0 319 October 10, 2021
0 205 September 26, 2021
0 310 September 19, 2021
1 279 September 11, 2021
4 385 September 11, 2021
2 206 September 11, 2021
0 784 August 16, 2021
3 2312 June 27, 2021
3 302 June 5, 2021
2 308 June 2, 2021
4 504 June 2, 2021
0 160 June 2, 2021
0 226 April 26, 2021
0 149 May 15, 2021
0 249 May 15, 2021
3 447 May 1, 2021
0 198 April 26, 2021
7 445 February 25, 2021
0 443 February 17, 2021
2 609 February 9, 2021
0 238 February 2, 2021