3 điều khách hàng mong đợi từ buổi trình bày giải pháp

Buổi trình bày giải pháp còn hay được coi là buổi gặp quyết đinh, vì khi đó, chúng ta sẽ giải thích những lợi ích và giá trị mà khách hàng nhận được khi sử dụng giải pháp của mình.

Để đạt được hiệu quả của buổi này, chúng ta cần giúp khách hàng đạt được 3 điều mà họ mong đợi:

  • Cảm thấy được khai sáng:
    Bằng sự am hiểu và kiến thức chuyên gia để chia sẻ thông tin với khách hàng làm cho họ tin tưởng và hài lòng.
  • Cảm thấy vui:
    Bằng những ứng xử giao tiếp, thái độ chuyên nghiệp
  • Cảm thấy có đông lực:
    Động lực tiếp tục hợp tác để lấy thêm thông tin và hiểu việc hợp tác này là một quyết định thông thái

Nếu khách hàng không mong muốn tiếp tục thảo luận sau buổi trình bày giải pháp, nghĩa là mình chưa giúp khách hàng đạt được một hoặc một vài trong những điều trên!

3 Likes

Chả biết sao nhưng đọc cái này thấy vui vui :smiley: :smiley: =)))

1 Like

@walter @mike 2 anh đóng vai khách hàng dựa vào lý thuyết này để nói về 2 buổi gặp các đối tác move website magestore.com đi =))

Chs mỗi lần đọc được cmt của Vinnie cũng thấy vui vui =)))

mấy khi được làm khách hàng, đi hành người khác :wink: