4 mẹo cơ bản để viết được 1 business case tốt hơn

Business Analysts thường yêu cầu viết business case để biện minh một khái niệm/sản phẩm có khả thi hay không? Business case có thể có độ dài và cấu trúc khác nhau. Dưới đây là 4 mẹo giúp dễ dàng hơn trong việc viết business case.

1. Tạo ra những phần logic

Khi bạn bắt đầu viết tài liệu với ít sự chuẩn bị hoặc lên kế hoạch chi tiết trước, một số cấu trúc cơ bản là quan trọng để duy trì sự gắn kết.
Chia nhỏ tài liệu ra nhiều phần chính. Với mỗi phần lấy 3-5 key points mà bạn muốn thực hiện. Bao nhiêu chi tiết bạn muốn thêm vào giai đoạn lập kế hoạch là tùy bạn, nhưng có cấu trúc cốt lõi này sẽ giúp bạn tập trung.

2. Sử dụng kỹ thuật Pomodoro

Pomodoro là một kỹ thuật đơn giản để chia nhỏ bài viết của bạn thành những phần nhỏ hơn. Kỹ thuật này bao gồm việc viết các phiên không quá 25 phút. Sau khi bạn đã viết lại trong khoảng 25 phút, bạn sẽ nghỉ 5 phút trước khi bắt đầu viết 25 phút tiếp theo. Cách tiếp cận này giúp thúc đẩy động lực.

3. Luôn ghi nhớ CCERP

Bất cứ 1 tài liệu nào cũng cần rõ ràng, súc tích, dựa trên bằng chứng,có liên quan và hợp lý:

  • Clear: Bài viết cần được trình bày với ngôn ngữ dễ hiểu,không gây nhầm lẫn
  • Concise: Không viết dài dòng hoặc chưa thông tin thừa
  • Evidence-based: Tất cả lập luận nên được chứng minh với tất cả các giả định được highlight
  • Relevant: Đảm bảo bài viết bao gồm thông tin hiệu quả, hữu ích
  • Plausible: Bất kỳ một kết luận nào được đưa ra cũng được hỗ trợ bằng các lập luận trước

4. Kiểm tra chính tả và ngữ pháp của bạn

Không có gì gây mất tập trung hơn là đọc một tài liệu sai chính tả và ngữ pháp. Tệ hơn nữa, các lỗi bắt đầu làm cho tài liệu không mạch lạc. Đừng chỉ dựa vào kiểm tra chính tả mà hãy xem lại tài liệu về các lỗi ngữ pháp.

Tham khảo: Business Analyst Learnings

2 Likes