Accounting for Beginner Series: các hoạt động cơ bản cần ghi nhận giao dịch

Kế toán là một lĩnh vực mà rất ít người biết và được coi là một lĩnh vực đặc thù mà chỉ người làm kế toán mới có kiến thức. Nhưng những kiến thức cơ bản của kế toán lại rất có ý nghĩa đối với hầu hết chúng ta. Với nhân viên thông thường thì kế toán sẽ giúp chúng ta quản lý chi tiêu hiệu quả hơn, với các cấp quản lý thì nó sẽ giúp cho họ phân tích được các chỉ số tài chính của công ty từ đó đưa ra những chiến lược phù hợp.

Trước hết chúng ta thử xem một số hoạt động cơ bản trong doanh nghiệp mà cần đến nghiệp vụ kế toán:

  1. Khi bắt đầu business, người chủ cần bỏ ra một khoản tiền để mở công ty và khoản tiền này được coi là dùng để mua stock.
  2. Sau đó công ty cần mua sắm các công cụ, dụng cụ để phục vụ cho quá trình sản xuất.
  3. Công ty sẽ bắt đầu kiếm được tiền và gửi hóa đơn cho khách hàng.
  4. Công ty sẽ thu khoản tiền mà đã kiếm được từ khách hàng.
  5. Trong quá trình cung cấp dịch vụ, sản phẩm thì doanh nghiệp sẽ phát sinh chi phí ví dụ như lương và các chi phí văn phòng hoặc mua nguyên vật liệu.

Bằng cách ghi lại mọi giao dịch phát sinh trong doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ có đầy đủ thông tin về tài chính để có trợ giúp cho quá trình ra quyết định sau này.
Nếu sử dụng một hệ thống kế toán thì doanh nghiệp sẽ rất dễ dàng để tạo ra các loại báo cáo kế toán như:

  1. Income Statement: báo cáo lỗ lãi
  2. Balance Sheets: bảng cân bằng tài chính.
  3. Statement of Cash Flows: báo cáo dòng tiền.

Các báo cáo này dựa trên một công thức rất cơ bản nó là: Common Equation

Assets (Tài sản) = Liabilities (Nợ phải trả) + Equity (Vốn chủ sở hữu).

Và một công thức khác mà nói ra thì ai cũng biết rồi:
Revenue (doanh thu) - Expense (chi phí) = Income (thu nhập).

Đến giờ vào lớp rồi, tạm thời hôm nay thế đã nhỉ.
Mai anh viết chi tiết về Income Statement.

Steve 8 Mar 2019

2 Likes