BA techniques có gì?

Trong quá trình lấy yêu cầu, phân tích và đưa ra giải pháp thì BA sẽ cần phải linh hoạt sử dụng hàng tá những techniques (kỹ thuật). Các kỹ thuật khác nhau sẽ được sử dụng linh hoạt ở các bài toán khác nhau. Cũng giống như ra chiến trận thì phải có chiến thuật thay vì ù ù phi ra như vũ bão.

Tactics

Việc lựa chọn đúng techniques và sử dụng thành thạo, nhuần nhuyễn sẽ giúp cho công việc BA trở nên dễ thở hơn rất nhiều và cũng tạo sự tươi mới trong công việc bởi bản thân có thể thử đa dạng tecniques.

Tham khảo cuốn BABOK 3- sách gối đầu giường của BA thì có đến 50 techniques mà BA có thể sử dụng trong quá trình làm việc. Thật ra ít nhiều đâu đó các Magestorers đang sử dụng những techniques này trong công việc mà chúng ta chưa gọi tên hoặc không biết thật ra đó chính là BA techniques. Bản thân mình cũng đang dần khám phá và hi vọng có thể áp dụng một cách hiệu quả trong công việc hàng ngày. Đương nhiên là tất cả mọi người cũng có thể tìm hiểu để khi cần thiết có thể sử dụng nhé.

Giới thiệu với mọi người đây là tên 50 techniques và cuốn sách Babok III để tham khảo.

 • Acceptance and Evaluation Criteria
 • Backlog Management
 • Balanced Scorecard
 • Benchmarking and Market Analysis
 • Brainstorming
 • Business Capability Analysis
 • Business Cases
 • Business Model Canvas
 • Business Rules Analysis
 • Collaborative Games
 • Concept Modelling
 • Data Dictionary
 • Data Flow Diagrams
 • Data Mining
 • Data Modelling
 • Decision Analysis
 • Decision Modelling
 • Document Analysis
 • Estimation
 • Financial Analysis
 • Focus Groups
 • Functional Decomposition
 • Glossary
 • Interface Analysis
 • Interviews
 • Item Tracking
 • Lessons Learned
 • Metrics and Key Performance Indicators (KPIs)
 • Mind Mapping
 • Non-Functional Requirements Analysis
 • Observation
 • Organizational Modelling
 • Prioritization
 • Process Analysis
 • Process Modelling
 • Prototyping
 • Reviews
 • Risk Analysis and Management
 • Roles and Permissions Matrix
 • Root Cause Analysis
 • Scope Modelling
 • Sequence Diagrams
 • Stakeholder List, Map, or Personas
 • State Modelling
 • Survey or Questionnaire
 • SWOT Analysis
 • Use Cases and Scenarios
 • User Stories
 • Vendor Assessment
 • Workshops
4 Likes

Ôm về đọc dần :heart:

1 Like

Xong chị pick một cái làm thử luôn sẽ thấy hay nhắm :smiley:

Vinnie ơi, em có thể lấy ví dụ cho 2-3 cái mà mình đang làm reflect lại theo lý thuyết là như thế nào không em?

Thank em

Em vừa có 1 bài viết cho Technique 1: Acceptance and Evaluation Critera ở đây ạ https://stories.magestore.com/t/ba-technique-1-acceptance-and-evaluation-criteria/931

Hóng lên tiếp technique nào :smiley: