Business Model Canvas of Ministry of Bass - a small retailer in Australia

After visited store Ministry of Bass, I summary their business model canvas here. What the needs on POS fitted by our POS standard. There are some small things need to update on POS to make it more smooth. So I hope that this information is useful for us to develop & marketing POS Standard in the right way.

Source: https://canvanizer.com/canvas/rlIylA7B9DuWd

3 Likes

hay quá Alex. Alex là người đầu tiên vẽ Business Model Canvas cho khách đấy!

Thực ra đây mới chỉ là business model canvas của Magstore với đối tượng khách hàng này thôi ạ. Em sẽ thử vẽ cho business của khách xem thế nào :slight_smile:

nếu vậy thì Alex tham khảo cái này nhé. Anh tạo ra với mục đích viết về 1 deal của mình với khách:

1 Like