Cần bao nhiêu view vào job post để tuyển được 1 người?

Nhìn theo một cách nào đó,

Làm tuyển dụng, cũng là làm Marketing. Tức bạn sẽ đưa sản phẩm/nhận biết sản phẩm (ở đây là job post) đến đúng người cần (candidate) vào thời điểm phù hợp (thời gian tuyển dụng) Và thực tế, tuyển dụng cũng có một phễu, như cách làm Marketing truyền thống.

Như hình ảnh dưới đây, các bạn sẽ nhìn thấy 5 stages của tuyển dụng:

  1. Visitors vào career website
  2. Lượng candidate ứng tuyển
  3. Lượng candidate đi qua được process tuyển dụng đến vòng phỏng vấn
  4. Lượng candidate phỏng vấn được nhận offer để đi làm
  5. Lượng candidate chấp nhận offer đi làm

Theo như benchmark ở Mỹ, thông qua thống kê của JobVite (1 recruiting platform) thì tỉ lệ qua các năm như sau:

Và trung bình để tuyển được 1 người, thì chúng ta cần có khoảng 200 views đến landing page tuyển dụng.
image
Lí do của con số ngày càng tích cực hơn vào năm 2018 (cần ít traffic hơn để có được 1 người được tuyển), là vì người làm nhân sự giờ biết cách làm hơn, không đi quảng cáo ở những kênh linh tinh, mà tập trung ở những nguồn tốt, dẫn đến việc conversation rate cao hơn so với những năm trước đó.

Đó là ở Mỹ, còn ở Magestore thì sao, trải qua một vài lần thực hiện tuyển dụng. Khi nhìn lại con số, mình quy về mẫu số chung để có thể sử dụng làm Benchmark một cách nhanh chóng như sau:

  • Từ visitors, có khoảng 10% số người sẽ nộp CV (400 visitors thì sẽ có 40 người nộp CV)
  • Từ CVs, sẽ có khoảng 25% các bạn vượt qua được tường lửa tuyển dụng (bao gồm screening CV, phone interview, bài test…) để đến được vòng phỏng vấn (40 người trên xuống còn 10 người)
  • Từ phỏng vấn, sẽ có khoảng 20% các bạn được gửi offer đi làm. Tức 10 người phỏng vấn sẽ tuyển được 2 bạn tuỳ job. Đặc biệt với việc check văn hoá kỹ như ở Magestore, chúng mình tuyển dụng không chỉ đơn giản là làm được việc, mà còn phù hợp về văn hoá. Hoặc với những job khó như sales, con số từ phỏng vấn xuống đi làm thực tế còn thấp hơn nữa.

So với benchmark ở trên, mình thấy các tỉ lệ khá khớp. Có phần từ Applicant đến Interview thì các bạn nước ngoài ít hơn, còn ở mình thì thường cao hơn. 1 phần cũng vì mình welcome việc gặp mặt trao đổi để thấu hiểu nhau hơn.

Như vậy, cần nhớ nhanh 1 số fact sau:

Để tuyển được 1 người cần ít nhất 200 visit vào landing page

Để tuyển được 1 người, cần trên 15-20 CVs cho job đó

Thời gian để tuyển dụng 1 vị trí thông thường là từ 1-1.5 tháng

Hy vọng benchmark trên đây sẽ là hữu ích với các campaign tuyển dụng tiếp theo tại Magestore.

Có gì @anon57695697@cara cùng sharing chiêm nghiệm nhé.
#shippingdaily3

1 Like