Cấp độ II trong phân tích kinh doanh (Business Analysis): The Organization Level

Dưới cấp độ doanh nghiệp sẽ là phân tích kinh doanh cấp độ tổ chức. Các giải pháp của BA tại cấp độ này hướng đến tối ưu hoạt động và quy trình trong từng tổ chức (phòng ban). Các mục tiêu, chiến lược từng phòng ban được xây dựng dựa trên tính chất, quy mô của các phòng ban đó. Nếu ở cấp độ doanh nghiệp tập trung vào chiến lược tổng thể thì ở cấp độ tổ chức, BA quan tâm đến mục tiêu, lĩnh vực của từng phòng ban hơn.

Công ty có phòng ban quản lý một khâu riêng: bán hàng, sản xuất, tiếp thị, chăm sóc khách hàng v.v. Mỗi phòng ban sẽ đề ra quy trình, mục tiêu khác nhau cho chính phòng ban đó và tất nhiên phải hướng đến mục tiêu cấp độ doanh nghiệp. Lúc này BA phải có kiến thức về lĩnh vực cụ thể mà mình tham gia.

Ví dụ: Một công ty có chiến lược cấp doanh nghiệp là mở rộng thị trường bằng cách tăng doanh số bán ra. Công ty có 3 phòng bán hàng: một bên bán máy tính, một bên bán phụ kiện (Chuột, bàn phím), bên thứ ba chịu trách nhiệm bán các sản phẩm phần mềm. Tại cấp độ tổ chức, BA sẽ làm việc với từng phòng bán hàng để phát triển chiến lược cụ thể cho từng phòng ban. Tuy nhiên,các chiến lược đó phải hướng đến bức tranh toàn cảnh và mục tiêu của doanh nghiệp là bán được nhiều máy tính hơn.

Thách thức lớn nhất một BA cấp độ tổ chức phải đối mặt đó là người leader của mỗi nhóm có thể sẽ chưa thực sự quan tâm đến sự kết hợp (Integration) giữa các nhóm với nhau. Các leaders làm chủ và kiểm soát nhóm của mình cũng như chịu trách nhiệm cho sự thất bại và thành công trong lĩnh vực mình nắm quyền. BA có thể chỉ ra sự thiếu gắn kết và trùng lặp giữa các phòng ban nhưng mỗi phòng ban có khả năng sẽ không coi đó là vấn đề, đặc biệt là khi họ vẫn thấy cách tổ chúc hiện tại vẫn hiệu quả dù đang hoạt động độc lập.

Thách thức lớn thứ hai cho nhà phân tích kinh doanh ở mức độ này là việc thay đổi ở quy trình, hệ thống của phòng ban này sẽ ảnh hưởng đến phòng ban khác dẫn đến sự xung đột và tăng độ lớn dự án so với tính toán ban đầu. Do đó, là một nhà phân tích kinh doanh, bạn sẽ phải chỉ ra được nếu thực hiện giải pháp bạn đưa ra thì sẽ ảnh hưởng đến các bên liên quan khác như thế nào.

Cùng đến với cấp độ III (Tại đây)

  • Nguồn tham khảo: Paul Mulvey, Kate McGoey, Kupe Kupersmith (2013). Business Analysis for Dummies, John Wiley & Son, Inc.
2 Likes

Series bài khai bút hịn quá @vinnie ưi :kissing_closed_eyes: Love it