[Có thể bạn biết rồi] Cách check FTP, SSH bằng Filezilla và Putty

Hiện tại với công việc của các bạn BA, ngoài phân tích yêu cầu, viết user story, vẽ mockup, document cho khách hàng thì còn có thêm công việc nữa là support fix bug cho khách hàng qua ticket. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn cần làm chính là xin thông tin site, FTP/SSH, thông tin Magento backend của khách hàng để cung cấp cho dev. Vậy để check FTP/SSH 1 cách nhanh chóng thì chúng ta phải làm thế nào.
Bài viết này sẽ giới thiệu cho các bạn cách cài đặt và sử dụng Filezilla, Putty để check FTP, SSH

I. FTP
1. Download và cài đặt Filezilla

2. Thiết lập cấu hình cơ bản FileZilla để kết nối FTP tới server

Trong trường hợp cần thực hiện kết nối FTP nhanh tới server, ta thực hiện chức năng Quickconnect

Các thông số cơ bản:

1. Host: Có thể điền IP của host - VPS - Server hoặc hostname

2: Username: Tài khoản FTP

3: Password: Mật khẩu FTP

4: Port: Port kết nối FTP (mặc định FTP là 21, SFTP là 22)

Nếu kết nối thành công, sẽ có thông báo “Status:Directory listing successful”

Trong trường hợp muốn lưu trữ kết nối để thuận tiện cho quá trình sử dụng sau này, thực hiện như sau:

 • Step 1: Click File --> Site Manager để vào phần quản lý Account FTP
 • Step 2: Để tạo kết nối mới (cho lần đầu tiên) ta click chọn New Site rồi đặt tên gợi nhớ cho dễ phân biệt, quản lý (nếu có nhiều tài khoản FTP). Ví dụ: Mình quản lý nhiều khách hàng nên có thể đặt tên site là TenKH_ticketID
 • Step 3: Thiết lập điền các thông số FTP kết nối tới server


Các thông số cơ bản như sau:

1: Host: Có thể điền IP của host - VPS - Server hoặc hostname

2: Port: Port kết nối FTP (mặc định FTP là 21, SFTP là 22)

3: Protocol: SFTP hoặc FTP

4: Encryption: Mã hóa theo plain FTP hoặc TLS

5: Login Type: Chọn Account hoặc Ask for password

6: User: Tài khoản FTP

7: Password: Mật khẩu FTP

8: Account: Đặt 1 tên nào đó dễ nhớ

Note: Đối với FileZilla version mới, khi Quickconnect sẽ không thể connect FTP thành công. Nguyên nhân là do mặc định FileZilla version mới được mã hóa theo TLS, để khắc phục trường hợp này, cần thay đổi mục Encryption thành “Only use plain FTP (insecure)” để có thể connect thành công với FileZilla.

Sau đó click chọn OK để lưu lại và thoát ra.Tiếp theo vào lại File --> Site Manager chọn kết nối vừa mới tạo rồi click Connect để kết nối với server
Nếu kết nối thành công, sẽ có thông báo “Status:Directory listing successful”

FileZilla - Private Key

II. SSH
1. Download và cài đặt Putty

2. SSH - Connect to Server by Password

 • Step 1: Chạy Putty

 • Step 2: Nhập vào Host name (or IP address), port 22 (có thể điền số khác nếu như khách cung cấp) > Click Open
  Screenshot_1 Screenshot_2

 • Step 3: Nhập username, password (click chuột phải và enter)

Note: Nhập username sau đó Enter. Nhập password bằng cách click chuột phải 1 lần sau đó enter (mật khẩu sẽ không hiện trên màn hình Putty khi bạn thao tác)

 • Step 4: Xem thông tin trả về

3. SSH - Connect to Server by private key

 • Step1: Nhập thông tin HostName (or IP Address)
 • Step 2: Chọn mục Connection => SSH => Auth ở phần Category. Sau đó chọn đến file Private key
 • Step 3: Chọn Open

Screenshot_3

Nguồn tham khảo: https://docs.vhost.vn/article.php?id=78

6 Likes

Thank you <3 It’s a very useful article :*

2 Likes

Great! Em !!!

1 Like