Configure your Bash Shell for Magento 2 CLI Commands

Sau hơn 1 tuần làm việc với magento, mình thực sự mệt mỏi với việc thực hiện những câu lệnh một cách lặp đi lặp lại. Vậy nên bài viết này đơn giản nhằm giúp cho các bạn có thể chỉnh sửa được commands trong magenton 2, để từ đó rút gọn được thời gian trong quá trình làm việc với magento 2. Let’s go !

Hướng dẫn

Bước 1: Kiểm tra trong thư mục ~/.bashrc xem đã có file ~/.bash_aliases (đây là file mà chúng ta sẽ thêm commands thay thế cho commands mà magento 2 hỗ trợ sẵn) bằng câu lệnh bên dưới:
vi ~/.bashrc


Kiểm tra trong thư mục ~/.bashrc xem đã có file ~/.bash_aliases hay chưa

Đây là toàn bộ thông tin nằm trong thư mục ~/.bashrc , bây giờ chúng ta chỉ cần nhập vài thao tác để kiếm tra xem có file ~/.bash_aliases không bằng cách: Shift+dấu “:” nhập “set nu”. Sau khi nhập xong nó sẽ xuất hiện thứ tự của các dòng.
Sau đó các bạn kiếm đến dòng thứ 105 , các bạn sẽ thấy được:

105
Tìm đến dòng 105

Vậy là chúng ta đã có file ~/.bash_aliases mà mình cần mong muốn. Trường hợp không có file đó thì các bạn có thể insert và nhập y chang là được, sau đó tiếp tục shift+”:” và nhập wq! để lưu file lại nha.

Bước 2: Chúng ta sẽ bắt đầu chỉnh sửa file ~/.bash_aliases bằng câu lệnh:
vi ~/.bash_aliases

Cú pháp chỉnh sửa commands trong magento 2(các bạn nhấn phím i để chuyển sang chế độ insert nhé)

alias {câu_lệnh _thay_thế } = “câu lệnh trong core”. Dưới đây là hình ảnh ví dụ của mình nhen <3. Sau khi insert các câu lệnh các bạn mong muốn nhấn phím Esc để thoát khỏi chế độ insert và nhấn shift+”:” và nhập wq! để lưu file lại.
Cú pháp chỉnh sửa commands trong magento 2(các bạn nhấn phím i để chuyển sang chế độ insert nhé)
indent preformatted text by 4 spaces
alias {câu_lệnh _thay_thế } = “câu lệnh trong core”. Dưới đây là hình ảnh ví dụ của mình nhen <3. Sau khi insert các câu lệnh các bạn mong muốn nhấn phím Esc để thoát khỏi chế độ insert và nhấn shift+”:” và nhập wq! để lưu file lPreformatted textại.


Customize các câu lệnh thông dụng trong Magento 2

Bước 3: Sau khi làm xong bước 2, các bạn nhập câu lệnh source ~/.bash_aliases để kích hoạt file đó.

Chúng ta cùng test thử nha <3. Chẳng hạn như hồi đó để clean cache các bạn phải sử dụng câu lệnh “php bin/magento c:c” thì giờ đây các bạn chỉ cần nhập “cc” là thực thi được câu lệnh rồi.
Screenshot from 2020-11-07 19-25-51
Kết quả

Một số trick để improve tối đa việc sử dụng alias

 1. Do php bin/magento chỉ chạy được ngoài thư mục root của magento nên nếu đang ở trong Block/Controller… phải cd ra ngoài mới chạy được alias.
  Từ vấn đề này mình add luôn thêm đoạn “cd to/magento/root && run command && cd -”
  “cd -” chính là quay về thư mục đang làm việc
 2. Gộp các command hay dùng lại với nhau bằng dấu && hoặc ; (chấm phẩy)
  Có thể gộp setup:upgrade && di:se:co
  && là toán tử như sử dụng trong lập trình bình thường, lệnh trước chạy thành công thì mới chạy lệnh sau.
  Còn “;” thì thực hiện tuần tự từng lệnh một cách riêng biệt

Kết luận

Bài viết đến đây là kết thúc. Hy vọng bài viết có thể giúp được phần nào cho các bạn muốn rút ngắn thời gian sử dụng commands trong Magento 2. Cảm ơn các bạn!
Have fun coding ^^

4 Likes

Hehe sau em có thể dùng performed text hoặc gitlab snipet để anh em copy bài cho dễ nhé.
Dùng ảnh khoai quá

1 Like

@Ashley_Ngo là biết cách dùng performed text hay gitlab snippet chưa em?

em chưa, em sẽ tìm hiểu để áp dụng cho bài viết sau ạ.

Anh @Mike guide thêm cho đệ tử sinh năm 2000 nè.