[COPY] Mô hình thanh toán qua máy quẹt thẻ POS

Hôm nay mình đưa ra 1 ví dụ về mô hình 𝐏𝐮𝐥𝐥 𝐏𝐚𝐲𝐦𝐞𝐧𝐭, đó là Thanh toán qua máy quẹt thẻ POS

Giải thích 1 số thuật ngữ:
:bank: 𝗔𝗾𝘂𝗶𝗿𝗲𝗿: Là đơn vị phát hành máy POS
:convenience_store: 𝐌𝐞𝐫𝐜𝐡𝐚𝐧𝐭: Là đơn vị cung ứng hàng hóa dịch vụ, sử dụng máy POS. Aquirer thường là các ngân hàng, họ sẽ đi phát triển các merchant hay còn gọi Điểm chấp nhận thanh toán thẻ. Một merchant có thể có 2 máy POS của 2 Aquirer khác nhau.
:bank: 𝐈𝐬𝐬𝐮𝐞𝐫: Là đơn vị phát hành thẻ của KH
Bạn có thể xem chi tiết luồng giao dịch ở ảnh mình up lên
Với luồng giao dịch như hình, theo bạn với merchant và Aquirer cần có hệ thống quản lý thông tin ntn
:bank:𝗔𝗾𝘂𝗶𝗿𝗲𝗿: Nhìn vào luồng giao dịch, chúng ta có thể thấy thông tin giao dịch không được lưu trữ trên hệ thống nào của Merchant=>Aquirer cần phải có:
:point_right:𝑴𝒆𝒓𝒄𝒉𝒂𝒏𝒕 𝒔𝒊𝒕𝒆 𝑽𝒊𝒆𝒘: hệ thống dành cho Merchant chủ động vào theo dõi giao dịch tại cửa hàng của mình
:point_right:Đối với các merchant lớn, họ thường có các chuỗi cửa hàng, Aquirer cần phải 𝒒𝒖𝒂̉𝒏 𝒍𝒚́ 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒅𝒊̣𝒄𝒉 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 đ𝒆̂́𝒏 𝒕𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒄𝒖̛̉𝒂 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒄𝒖̉𝒂 𝑴𝒆𝒓𝒄𝒉𝒂𝒏𝒕
:point_right:Cho phép merchant theo dõi tiền về tài khoản
merchant: Thời gian chuyển tiền, số tiền
:convenience_store:𝙈𝙚𝙧𝙘𝙝𝙖𝙣𝙩: Cần quản lý để biết được
:ballot_box_with_check:Đơn hàng nào thanh toán qua máy POS
:ballot_box_with_check:Thanh toán qua POS của ngân hàng nào :point_right: Để
theo dõi tiền về trên từng ngân hàng
Để quản lý được thông tin này : Với các Merchant có hệ thống, có thể có 2 cách
:ballot_box_with_check:Nhập thông tin ghi nhận trên từng đơn hàng
:ballot_box_with_check:Hoặc kết nối với ngân hàng Aquirer để cập nhật
realtime vào hệ thống quản lý bán hàng của merchant

𝐾ℎ𝑖 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑜𝑎́𝑛 𝑞𝑢𝑎 𝑚𝑎́𝑦 𝑃𝑜𝑠, 𝑚𝑒𝑟𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡 𝑠𝑒̃ 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑡𝑟𝑎̉ 1 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑖́ 𝑥𝑢̛̉ 𝑙𝑦́ 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑜 đ𝑜̛𝑛 𝑣𝑖̣ 𝐴𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑟, 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑚𝑒𝑟𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡 𝑣𝑖̀ 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑚𝑎̀ 𝑡ℎ𝑢 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑝ℎ𝑖́ 𝐾𝐻 𝑘ℎ𝑖 𝐾𝐻 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑜𝑎́𝑛 𝑞𝑢𝑎 𝑚𝑎́𝑦 𝑃𝑂𝑆=>𝑀𝑒𝑟𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡 đ𝑜́ 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑠𝑎𝑖 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑡𝑎̆́𝑐
Đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑚𝑒𝑟𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡 ,𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑜𝑎́𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝐾𝐻, 𝑠𝑒̃ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑐ℎ𝑜 𝐾𝐻 𝑑𝑒̂̃ 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑑𝑖̣𝑐ℎ ℎ𝑜̛𝑛=>𝑇𝑎̆𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑏𝑎́𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔
𝑁𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑟𝑎, Đ𝑒̂̉ 𝑘ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑘ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑜𝑎́𝑛 đ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑢̛̉, 𝐶𝑎́𝑐 𝑛𝑔𝑎̂𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑠𝑎́𝑐ℎ 𝐾𝑀 𝑛ℎ𝑢̛ ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 10-20% 𝑘ℎ𝑖 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑜𝑎́𝑛 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑞𝑢𝑒̣𝑡 𝑡ℎ𝑒̉

Nguồn:

3 Likes