Customer approach by segmentation

Từ quý 2/2019, Magestore đã cùng nhau define ra các segment khách hàng khác nhau:

 • Segment 1: Simple:
  Speed up checkout in store & sync real-time with Magento
 • Segment 2: Optimized POS
  Optimize store operation: one staff can multi-task on POS (checkout, check inventory, manage loyalty, etc.)
 • Segment 3: Magento POS as ERP
  Turn Magento into a centralized ERP & manage a chain of stores with different roles/permissions
 • Segment 4:
  Use Magento as a centralized system & expand its capability by integrating with Accounting, HR, etc.

Ngay sau đó, team sales đã ngồi với nhau để define cách approach đối với từng segment, họ mong đợi điều gì khi đến với Magestore, USP của Magestore đối với từng nhóm là gì, quy trình ra quyết định thường như thế nào, lead time dự kiến là bao lâu …

Sau một quý thực hành và áp dụng, team đang dần học được cách phản xạ và tương tác với khách ở từng segment tự nhiên hơn.

Hiện tại mình đang tập trung vào Segment 3 nên team cũng chia Segment thành 3 kiểu khách nhỏ hơn để có những cách tiếp cận cụ thể và chính xác hơn đối với mỗi đối tượng.
Nội dung sẽ liên tục được update khi có thêm insights khi làm việc với khách hàng :wink:

6 Likes

Thank Riley đã chia sẻ phần này nhé. Hay quá <3

1 Like