Giải cứu website: Coffee OKRs for Quarter 2

Sau khi team Coffee có được marketing strategy năm 2020, bọn mình đến bước biến các initiative thành OKR cho mỗi quý.

Để ra được OKR, bọn mình đi theo quy trình như sau:

 • Học khóa OKR trên Udemy để cả team cùng hiểu được ý nghĩa và cách xây dựng OKR
 • Chia nhóm để nghiên cứu các initiatives của quý 2, đưa ra OKR vòng 1. Coffee có 6 người nên chia làm 3 nhóm nhỏ.
 • Thảo luận OKR vòng 1 để thu hẹp phạm vi phù hợp với 1 quý
 • Các nhóm tiếp tục work để điều chỉnh OKR và đưa ra action plan (cụ thể nhất là cho tháng 4)
 • Thảo luận vòng 2 và tổng hợp lại action plan của 3 OKR
 • Đánh giá xem OKR đã đáp ứng đủ các tiêu chí chưa và điều chỉnh timeline cho phù hợp
 • Chọn owner cho các OKR
 • Tạo file tracking kết quả, và mỗi tuần nhìn lại kết quả trong buổi Review để xem tiến độ và điều chỉnh kế hoạch

Trong thời điểm đại dịch, team mới, traffic và lead đều giảm, Coffee xác định website là “sản phẩm” quan trọng nhất mà team sẽ tập trung vào trong quý 2, cụ thể là vào 3 mảng: SEO, content structure, và design.

Team làm việc bằng tiếng Anh nên xin phép viết OKR và action bằng tiếng anh ạ :sweat_smile: :sweat_smile: :sweat_smile:

I. SEO OKR

OKR owner: Kate

Vấn đề:

Ranking các từ khóa đang giảm dần, đặc biệt là sau khi migrate sang Wordpress.

Vì vậy, để tăng traffic trên website, team cần audit và tối ưu lại mảng SEO theo các tiêu chí và yêu cầu của Google, Ahrefs, và Hubspot.

Objective:

Boost overall traffic by running SEO audit which meets the latest SEO requirements from Google and Ahrefs.

Key Results:

 1. 100% of transactional pages are listed in the SEO file listing by 03/04/2020, following the Hubspot template.
 2. Follow Hubspot’s SEO guide within 30 days and complete 30 tasks at the end of April
 3. Ahrefs Health Score reaches to 100 (currently 93%) by the end of quarter 2
 4. Google Speed test increases to 90% overall (currently 74%) by the end of quarter 2

Actions in April:

II. Design OKR

OKR owner: Philipp

Vấn đề:

Trên website có nhiều design khác nhau theo từng đợt project. Điều này làm cho website không có được sự thống nhất, ảnh hưởng đến hình ảnh và giá trị của Magestore trong mắt khách hàng.

Objective:

Redesign the website to establish cohesive branding, by making sure all imagery, colors and logos are consistent for a stronger company image.

Key Results:

 1. Collect 5 examples of the look and feel we want to achieve for Magestore website
 2. Establish website design checklist and create mockups for new page (focus transactional) by April 30th
 3. 100% transactional pages on magestore.com follows website design checklist by the end of Q2

Actions:

 • List 5 example websites and how to transfer ideas to Magestore website
 • Find theme for new Wordpress Magestore website
 • Create mockup/design for new website
 • Implement design

III. Content structure OKR

OKR owner: Jackie

Vấn đề:

Hiện nay trên website bị lẫn lộn nội dung phục vụ các loại search intent khác nhau. Điều này có thể khiến khách hàng quên mất mục đích ban đầu khi họ vào website, ảnh hưởng đến việc convert lead.

Để website thực hiện được đúng mục đích là convert, Coffee sẽ đưa những nội dung không phục vụ hoạt động này sang các trang riêng, nhằm đánh đúng mục tiêu của khách hàng khi họ vào website, và điều hướng convert họ thành lead.

Objective:

Reorganize all website pages to better address customer intent and steer them towards conversion.

Key Results:

 1. Gather feedback from 5 customers about the content they expect from our website via interview by May 22nd
 2. Develop website site map based on target audience by May 29th
 3. 100% pages on magestore.com follows the site map by the end of Q2

Actions:

 • Interview and get feedback from customers
 • Build site map
 • List direction to process all website pages
 • Evaluate SEO impact
 • Setup new subdomain
 • Redirect and SEO review

Về tiến độ của các OKR cũng như action plan theo tháng, mọi người có thể xem tại file OKR tracking ạ. Chúc cả nhà 1 ngày vui vẻ an toàn ạ :hugs: :hugs: :hugs:

7 Likes