GitLab quick guide for Coffee

Coffee team is using a Google spreadsheet file to manage all tasks during a sprint.
This guide shows how to convert the tasks from Google to GitLab.

1. Weekly Planning meeting

1.1 Before the meeting

1.1.1 Create Group Milestone to manage sprint

1.1.2 Create an issue

Step 1. Open new issue and choose a template
 • bug_report: Template to report a bug (technical task)
 • feature: Template to create an issue relating to technical tasks such as developing a new feature or make some changes on the website
 • non_technical_task: Template to create a non-technical task such as building process to publish content on the website
  Refer this guide to know how to set up an issue template.

Step 2. Input issue description (please keep format of template for consistency)

Step 3. Set a milestone for the issue if it should be done during the current sprint.

image

1.2 During the meeting

Select elements for the issue that we need to do in the sprint

 • Assignee: the main person in charge
 • Time tracking: add estimated time by using command in comment section (Refer to this guide for more information on GitLab commands)
 • Labels: select attributes including Priority, Stage, Topic, and Type
  Note: For non-technical tasks, you don’t need to select the “Type” label.

Tip: You can create new issues or update issue elements from the board.

2. During the sprint

Drag and drop your issue cards from one stage to the next (which is currently active).

Note: There are no separate stages for technical tasks such as coding, testing and deploying on Luna site, Dev site & Staging site. In this case, they are in the “In Progress” stage, and they are set to Review or Done stage only when being done on the Live site.

To collaborate with your teammate, It’s recommended to use GitLab’s comments. Let’s see an example.

3. Weekly Review meeting

3.1 Before the meeting

Don’t forget to update the task stage, add spending time and attach the result link.

3.2 During review meeting

3.2.1 Close completed tasks

3.2.1 Review complete percentage and close milestone

7 Likes

Hi @vinnie, thank em đã share cách làm của Coffee nhé. Chị cũng đang learn để apply Gitlab vào cho MageX, thì thấy guide này rất hiệu quả ấy.

Chị có 2 câu hỏi:

 1. Khi create issues, mình cần chọn Projects. Vậy Projects em đang configure như thế nào?
 2. Chị có thấy em sử dụng template mẫu cho các type of issues. Em có thể chia sẻ logic chỗ set up này và giới thiệu chi tiết các template theo dạng bug, feature hay non-technical task ko?

Thank em.

Thanks chị ạ!
Câu 1. GitLab có 2 khái niệm: Group và Project. Về project thì phần này từ đầu anh Mike tạo sẵn project rồi nên team em sẽ thêm phần Wiki (Các tài nguyên) cho project thôi. Chứ cũng không configure gì thêm. Em thấy anh ấy có tạo 1 cái project thì sẽ đặt tên, update logo, invite user và phân quyền user. Hiện team em làm xoay quanh cái website nên cũng mới chỉ tạo đúng 1 cái project Magetore.com thôi.
Còn đây là ví dụ về cái Wiki

Khi mà chuyển từ cách làm như cũ sang GitLab thì em thấy phần quan trọng hơn là xác định các Labels trong phần Group và cách team sẽ sử dụng GitLab cho hoạt động của team như thế nào, đặc biệt là cái Kanban board (chính là cái em viết bên trên).

Còn đây là ví dụ chuẩn bị cho cái Label.
image

Câu 2. Tính năng tạo template thì không available trên bản Free nên là em tự customize để tạo các template và hiện phần dropdown cho phép chọn template. Em sẽ viết guide sớm cho phần này ạ.

Nếu mình tôn sùng Agile, có nên gọi Type: Feature thành Type: User Story k0 em?
Vì nhà mình có cả Topic để phân biệt nó là cái gì rồi …

Anh @mike thấy câu trả lời về Project của @vinnie thế nào ạ? Chị thì đang hiểu Project là phần nhỏ hơn của team mình ấy. Tỉ dụ như Coffee có thể tạo project là các website hiện đang do mình quản lý chẳng hạn. Còn tính chất công việc, đã có Label rồi.

Chỗ template chị thấy hay, saving time lúc tạo issue, mà được cái đồng bộ.

Phần Wiki chị sẽ bổ sung thêm cho MageX. Thank em.

@anon60116140 Guide đây nha chị https://stories.magestore.com/t/how-to-create-issue-template-on-gitlab/1210

Ah it’s just wording! :smiley: