Giúp bạn nhập môn BA cho mảng B4S

Cả nhà ơi :seedling:

Sau 10 tháng hỗ trợ Sales Amazing Team trong mảng B4S, EARTH viết lại bài này:

  • Dành tặng cho tất cả những ai muốn tìm để hiểu thêm hoặc chập chững tham gia công việc B4S.
  • Với mong muốn tài liệu sẽ không bị thất truyền, và ngày càng được hoàn thiện thêm bởi các bên đang tham gia B4S.

1. B4S Index - Link

2. Folder B4S since 2019 - Link

3. Nhập môn BA cho B4S

  • Cách vẽ Business Model & Mockup - Link
  • How to write a User Story - Link
  • Làm sao mô tả phần lợi ích của user story - Link
  • Checklist làm rõ yêu cầu customization - Link

4. B4S Templates - Link

Mục đích: Bộ template chuyên nghiệp giúp KH hiểu rõ solution mình đưa ra, tăng độ trust. Bao gồm:

Business Case mà EARTH đã tạo - Link

Thư viện bài toán, chia sẻ cho toàn công ty:

  • Kiến thức nghiệp vụ
  • Kiến thức chuyên gia

Đính kèm thông tin liên quan
image

10 Likes