How to create a user persona?

Nhắc lại về khái niệm Persona: Là bản mô tả đối tượng cụ thể sẽ sử dụng sản phẩm của bạn. Bài viết này sẽ đề cập 1 Persona gồm những gì và các bước tạo Persona.

Các thành phần cần có của một persona

 • Name, age, gender, and an image of the persona, preferably including some context in the background

 • A tag line, indicating what the persona does or considers relevant in his or her life

 • The experience and relevant skills the persona has in the area of the product or service you will be developing

 • Some context to indicate how he/she would interact with your product or service (e.g., the voluntariness of use, frequency of use, and preferred device)

 • Any goals, attitudes, and concerns he/she would have when using your product or service

 • Quotes or a brief scenario, that indicate the persona’s attitude toward the product or service you’re designing. If the persona already uses an existing product or service to meet his or her needs, you might describe the use of that here.

Từ các thành phần trên, ta có thể sắp xếp để tạo ra bản mẫu cho Persona. Dưới đây là 1 ví dụ cho template của 1 user persona:

Thông qua các bước research, thu thập thông tin sẽ cho ra bản User Persona hoàn chỉnh như sau:

Note: Một sản phẩm có thể có nhiều Persona ứng với từng nhóm người sử dụng cụ thể. Khi xây dựng Persona cho các đối tượng user khác nhau, nên dùng chung 1 template giúp giao tiếp giữa các nhóm user 1 cách mạch lạc và đối chiếu dễ dàng hơn.

Các bước xây dựng 1 bản User Persona

Để xây dựng 1 bản user persona sẽ trải qua 10 bước và được chia làm 4 phần chính như sau:

 • Data collection and analysis of data (steps 1, 2),
 • Persona descriptions (steps 4, 5),
 • Scenarios for problem analysis and idea development (steps 6, 9),
 • Acceptance from the organisation and involvement of the design team (steps 3, 7, 8, 10).

1. Collect data. Ở bước này, tập hợp knowledge về người dùng nhiều nhất có thể thông qua các phương thức user research.

2. Form a hypothesis. Dựa trên các research ban đầu, thiết lập giả thuyết cho các users khác nhau, có thể sử dụng Affinity Diagram và Empathy Maps

3. Everyone accepts the hypothesis. Mục đích bước này là để đưa ra sự đồng tình hay phản bác với giả thuyết đã nêu ở bước trước.

4. Establish a number. Con số persona có thể lớn hơn 1 cho từng sản phẩm, nhưng bạn nên chọn 1 persona chính để tập trung xây dựng.

5. Describe the personas. Mục đích của xây dựng persona là phát triển sản phẩm dựa trên nhu cầu và mục tiêu của user. Vì vậy tại bước này hãy chắc chắn là bạn đủ hiểu và thấu cảm với users. Một số lưu ý cho phần này:

 • Chi tiết về education, lifestyle, interests, values, goals, needs, limitations, desires, attitudes, and patterns of behaviour.
 • Thêm 1 vài chi tiết giúp persona mang tính thực tế hơn (ảnh, tên…).
 • Tạo từ 1-2 trang để mô tả từng persona (càng chi tiết càng tốt, tuỳ điều kiện cho phép).

6. Prepare situations or scenarios for your personas. Ở bước này, tạo kịch bản để từ đó đưa ra giải pháp cho vấn đề user gặp phải. Kịch bản này sẽ dựa trên các tình huống trong đó user trải qua tiến trình tương tác với sản phẩm và nảy sinh vấn đề.

7. Obtain acceptance from the organisation. Mục đích của bước này là involve càng nhiều người tham gia vào việc phát triển persona càng tốt, từ đó đạt được sự đồng thuận trong team.

8. Disseminate knowledge. Bước này giúp chia sẻ kiến thức tới những người trong team và rộng hơn là ngoài team.

9. Everyone prepares scenarios. Persona chỉ có giá trị khi có 1 kịch bản, 1 câu chuyện đằng sau cách mà persona sử dụng sản phẩm.

10. Make ongoing adjustments. Khi có những thay đổi về thông tin, cần giữ cho persona được updated.

Author/Copyright holder: Lene Nielsen. Copyright terms and licence: All Rights Reserved.

Note: Các step trên chỉ mang tính chất tham khảo, sẽ tuỳ trường hợp, mục đích cũng như điều kiện cho phép để áp dụng vào việc xây dựng persona cho một sản phẩm cụ thể.

Câu hỏi đặt ra:

 • Xây dựng User Persona khi nào là hợp lý?

 • Sử dụng User Persona ở đâu?

 • Hãy thử tạo 1 bản User Persona cho đối tượng Cashier POS

Nguồn tham khảo:

5 Likes

Việc xây dựng persona là 1 chủ đề em cũng rất thích. Cái này cũng liên quan đến marketing để hiểu khách hàng . Hồi trước bọn em hay tham khảo template các thứ để xây dựng buyer persona từ bên Hubspot.
Giờ cả BA và các anh chị làm UI, UX cũng có những cách tiếp cận vào nữa thì đúng là mới đầy đủ view nhìn về 1 khách hàng được :smiley:
Hóng các bài tiếp của chị về chủ đề này ạ :wink:
.

Nếu chia theo đối tượng tiếp cận thì Persona có 2 loại là Customer Persona/ Buyer Persona và User Persona. Trong nhiều trường hợp thì Customer không phải là User. Team Marketing sẽ cần tìm hiểu về Customer Persona để làm sao tiếp cận được đúng đối tượng khách hàng, người thiết kế sản phẩm cần xây dựng User Persona để thấu hiểu và giải quyết vấn đề của người dùng.

1 Like