Khóa học: AI for everyone

Anh muốn giới thiệu khóa học: “Trí tuệ Nhân tạo cho mọi người” đến với chúng ta với mong muốn chúng ta có được những hiểu biết đầu tiên về AI và những khả năng mà AI đem lại cho chúng ta.

Khóa học này đủ ngắn để chúng ta có thể hoàn thành nó trong vòng 1h, nội dung đơn giản và nhất là được nói bằng Tiếng Việt.

Những điều chúng ta sẽ thu được qua khóa học này:

  • Đánh giá xem các công nghệ về trí tuệ nhân tạo (AI) có phù hợp với nhu cầu của bạn.
  • Có kiến thức đủ để có được những cuộc trò chuyện thông minh về lĩnh vực AI.
  • Giải mật sự cường điệu, những lo lắng hay sự bối rối xung quanh chủ đề về AI.

Thanks,
Steve

1 Like