Khóa học Managerial Finance (buổi 2)

Hi all,
Như vậy là buổi phân tích tài chính đã điễn ra được 1 buổi với chủ đề “Đọc báo cáo tài chính cơ bản”.
Anh quyết định sẽ không viết giáo trình cho riêng mình nữa mà dùng lại giáo trình mà giáo sư của Đại học Hawaii đã dạy anh trong khóa học Managerial Finance.
Đây là Syllabus của khóa học.
image

Anh sẽ lần lượt đi qua từng phần mà anh nghĩ là sẽ hữu ích cho chúng ta.
Buổi hôm nay chúng ta sẽ học chương 3: Financial Statements Analysis.
Thời gian: 4h30 đến 5h30 ngày 12 tháng 8 năm 2019.

Link đăng ký và tài liệu khóa học sẽ được upload trong event này.

https://my.magestore.com/web#id=17&action=579&model=event.event&view_type=form&menu_id=402

Thanks,
Steve

1 Like