Làm sao để viết tài liệu bằng Tiếng Anh đúng ngữ pháp và hay?

Một công cụ rất hữu ích cho các bạn cần phải viết tài liệu bằng Tiếng Anh đó là:

Sử dụng Grammarly có những tác dụng sau:

  • Kiểm tra lỗi chính tả được tích hợp vào Chrome nên dễ dàng sử dụng khi viết web hoặc hỗ trợ khách hàng.
  • Grammarly có chức năng hỗ trợ gợi ý các từ cùng nghĩa sẽ giúp tránh việc lặp từ.

Hy vọng Grammarly sẽ là một gợi ý để giúp cho Magestore tạo ra được các tài liệu Tiếng Anh hay và đúng ngữ pháp hơn.

Steve - 4 Feb 2019

5 Likes