Làm thế nào để Magestore là trùm kiến thức về MSI - Magento 2.3?

Nhờ các bạn có kiến thức hoặc đang tìm hiểu về MSI góp ý thêm cho chuyên mục này!

 • Sản phẩm POS của Magestore có sự liên kết rất sâu tới function MSI trong Magento 2.3
 • Bản thân cả công ty cũng đã lựa chọn Quý 1 mục tiêu về sản phẩm của chúng ta là compatible với Magento 2.3 cho tất cả các bản của POS (từ Standard đến Pro đến Enterprise)
 • Magestore cũng đang join vào dự án build MSI của Magento

–> Điều đó để khẳng định, nếu để gọi tên 1 trùm xò về MSI trên thị trường Magento thì đó nên là Magestore chứ ko phải 1 provider khác.

Thể hiện đẳng cấp trùm xò, chúng ta có thể mang lại được gì cho những khách hàng tiềm năng, những người đang mò mẫm dò đường để dùng được MSI cho business của mình. Mình đang nghĩ đến một Hub kiến thức - 1 Master Guide từ A-Z để hiểu và dùng được MSI. Tuy nhiên kinh nghiệm của mình còn hạn chế, nên rất hy vọng có được góp ý từ mọi người cho phần kiến thức này. Mình trình bày sườn (các ý chính) trước:

 1. What is MSI?
 • Magento MSI?
 • Understand Magento MSI: before/after. Why we need Magento MSI?
 • Magento MSI Concepts (Hiểu đúng về các khái niệm)
  • Sources
  • Stocks
  • Sales Channels
  • Salable Quantity
  • Source Selection Algorithm (SSA) and Reservations
  • Partial Shipment and Drop Shipping
 1. MSI Roadmap

 2. Magento MSI Business Values/Features
  MSI provides management of all physical locations (Sources) and products stored there (Source items):

 • Improves Checkout Performance (even for Single Stock Merchants).
 • Import/Export Stock Data.
 • Drop shipping support.
 • Stock Control / Low stock reports.
 • Store pickup
 1. MSI Function for Omnichannel Business
 • Marketplace
 • Multi Locations (warehouses, physical stores, distribution centers, drop shippers,…)
 • Store pickup (Click and Collect)
 • Integrate with Order Fulfillment, ERP, CRM,…
 1. Comparision MSI & Magento Order Management

 2. How to install Magento 2.3 to use MSI

 3. Step-by-step guide to configure and manage Magento MSI

 • Set up Source/Stock
 • Inventory Registration
 • Transfer stock
 • Adjust stock
 • Fulfill order
 • Set up Source Selection Algorithm
 • How to set up MSI for other models (online and offline; many store views)
 1. MSI Speed optimization

 2. How to migrate from other multi source inventory system to Magento 2.3 MSI

 3. Extend the function of MSI with other extensions

Theo mọi người còn nội dung nào nữa mà bản thân mọi người khi dùng, hoặc tìm hiểu về MSI thấy rất quan trọng mà chưa có trên này ko? Cùng sharing nhé!

2 Likes

Các chuyên gia tư vấn bổ sung thêm seri các case thực tế khi implement cho khách hàng nhé. Hiểu là các nhu cầu của merchant đối với 1 Inventory Management system, có thể là trên bộ IM của Magestore hoặc MSI của Magento. Chúng ta sẽ đưa vào mục MSI Implementation Cases :slight_smile:
@anon83484694 @vinnie @Sophie

1 Like

Lúc trưa định comment title mà sửa nhanh thế