Làm thế nào để mô tả về một deal với khách ngắn gọn, dễ hiểu?

Customer Business Model Canva là một công cụ giúp khái quát hóa những phần quan trọng nhất trong một deal mà Sales làm việc với khách hàng. Đây file mẫu của Customer Business Model Canvas

Customer Segment

Ba phần phía bên trái là những thông tin liên quan đến khách hàng: Customer, Behaviors và Triggers to Act
Customer

 • Là Agency hay store owner?
 • Khách hàng này ở khu vực nào?
 • Khách hàng ngày kinh doanh lĩnh vực gì?
 • Có bao nhiêu cửa store?
 • Dùng Magento lâu rồi hay mới?

Behaviors

 • Thân thiện hay khó tiếp cận?
 • Cẩn thận tỉ mỉ hay không?
 • Quan tâm đến giá không?

Triggers to Act

 • Điều gì sẽ giúp khách hàng này quyết định sử dụng sản phẩm nào?
 • Yếu tố gì quyết định đến việc khách sử dụng sản phẩm của Magestore?

Current Solution Section

Phần này sẽ mô tả về hệ thống hiện tại mà khách hàng đang sử dụng. Đồng thời có những phân tích về Fits và Gaps của hệ thống POS mà Magestore cung cấp so với yêu cầu của khách.
Fits
Những chức năng mà POS của Magestore đáp ứng được yêu cầu của khách?
Gaps
Những yêu cầu nào của khách mà POS của Magestore chưa đáp ứng được?

Problems Section

Phần này mô tả những vấn đề mà khách hàng gặp phải với hệ thống hiện tại mà họ đang sử dụng.

 • Đâu là khó khăn lớn nhất mà khách hàng đang gặp phải?
 • Những khó khăn này gây thiệt hại gì cho khách hàng?
 • Đâu là điều mà khách muốn giải quyết nhất?

Solution Section

Phần này nói về giải pháp mà chúng ta cung cấp cho khách hàng và Estimate tổng thể cho giải pháp đó.
Solution

 • Giải pháp để giải quyết những khó khăn mà khách đang gặp phải là gì?

Estimation

 • Mình gợi ý khách sử dụng edition nào? (Standard, Pro, Enterprise)
 • Chi phí ước tính tổng thể là bao nhiêu?
 • Chi phí ước tính cho những phần quan trọng là bao nhiêu?

Lesson Learned

 • Những bài học kinh nghiệm rút ra được sau khi sales cho khách hàng này.
 • Những trick và tips trong quá trình thực hiện.

Steve - 12 Feb 2019

2 Likes