Làm thế nào để vẽ Mockup

Mỗi khi khách hàng có một yêu cầu customize hoặc xây dựng một tính năng mới cho sản phẩm thì việc visualize yêu cầu thông qua vẽ mockup sẽ giúp cho khách hàng hoặc đội phát triển hình dung được tính năng một cách dễ dàng hơn cũng như đảm bảo sản phẩm cuối cùng sẽ có giao diện như mong muốn.

Bài viết này sẽ chỉ ra một số gợi ý để vẽ mockup và tuỳ vào yêu cầu & tình huống mà linh hoạt trong việc lựa chọn cách phù hợp nhất.

1. Sử dụng tool chỉnh sửa hoặc code HTML cho những customize nhỏ, không phải thay đổi nhiều về giao diện

Thông thường thì có một số customize đơn giản ở mức thêm, sửa, xoá những components nhỏ trên 1 màn hình hay là một chức năng mà không cần sắp xếp, thay đổi quá nhiều về giao diện thì có thể tận dụng ngay màn hình của tính năng đó để chỉnh sửa rồi screenshot lại.

Ví dụ, khách hàng yêu cầu đổi title trên Order details từ Staff thành Salesman hoặc bỏ một số trường trong form tạo khách hàng trên POS. Những customize như thế này thì có thể thực hiện như sau:

Option 1: Sử dụng tool chỉnh sửa đơn giản

Như đã đề cập ở trên thì do customize nhỏ trên 1 tính năng có sẵn nên hoàn toàn có thể chụp màn hình của tính năng ấy sau đó sử dụng các tool có sẵn trên các hệ điều hành để sửa hoặc dùng một số phần mềm cho phép chỉnh sửa như Snagit.

Option 2: Sử dụng code HTML

Các này yêu cầu một chút skill liên quan đến tech nhưng cũng đơn giản thôi. Cụ thể là:

Step 1: Đi đến màn hình cần chỉnh sửa> Click chuột phải> Chọn Inspect

Step 2: Click chuột vào mũi tên để select element

Step 3: Di chuột đến khu vực muốn chỉnh sửa và tiến hành thêm, sửa, xoá element

Step 4: Chụp lại màn hình

2. Sử dụng Figma hoặc Sketch để vẽ mockup của các tính năng phải chỉnh sửa nhiều về giao diện hoặc là build một tính năng mới.

Trong trường hợp cần xây dựng một tính năng mới hoặc thay đổi giao diện tương đối lớn thì việc chỉnh sửa bằng các tool đơn giản ở trên khá bất tiện do không phải tool chuyên biệt cho thiết kế. Hoặc việc sử dụng code html thì không đơn giản cho những người nontech để chỉnh sửa nhiều elements. Do đó, trong trường hợp này nên sử dụng các tool chuyên biệt như Sketch hoặc Figma.

Trong quá trình thiết kế PWA POS, chị Juca đã xây dựng bộ design system cho POS và Magento backend vì thế mọi người có thể tận dụng các components trong bộ design system này để vẽ mockup. Mình coi đây thực sự là một tài sản lớn mà mình tin là cũng mất nhiều công sức để làm.

  • Các file mockup (.sketch) được sử dụng để phát triển các tính năng trên PWA POS :Link download

  • Các file mockup (.sketch) được sử dụng để phát triển các tính năng trên backend : Link download

Công việc đơn giản chỉ là (1) Tạo tài khoản Figma hoặc Sketch > (2) Import các file design system trên vào Figma hoặc Sketch > (3) Sử dụng các elements đã được import để thiết kế.

Dưới đây là link chi tiết hướng dẫn cách sử dụng Figma để vẽ Mockup https://docs.google.com/presentation/d/1C_NxSDDuznG4YM6QcvIDykCkSw9HSVaIyyrtgPWfyrM/edit#slide=id.g561a57a7d6_0_57

Hope this helps!

8 Likes