[Luyện thi] Magento 2 Certified Solution Specialist - part 2.5

Trong phần này, chúng ta cùng tìm hiểu các nội dung sau:

 • What is Magento Cloud
 • Feature & Function
 • Advantages

1. What is Magento Cloud

 • Magento Cloud - Magento Commerce Cloud là một automated hosting platform dành cho Magento commerce software
 • Khách hàng sử dụng Magento cloud sẽ có 1 hệ thống cung cấp đầy đủ các dịch vụ cho việc xây dựng ecommerce site.
  • Software: Magento Commerce
  • Hosting: PHP, MySQL, Redis, RabbitMQ
  • Tools: Git, composer, CDN, performance tool

Dưới đây là kiến trúc của Magento Cloud:

Trong đó:

 • Cloud Infrastructure (hạ tầng cloud) được cung cấp bởi Amazon Web Service
 • Platform as a Service: công cụ giúp developer tương tác với server của Magento cloud thông qua git, compoer thay vì sử dụng SSH truy cập trực tiếp vào server.
 • Magento Commerce: phần mền cung cấp các ecommerce feature cho Magento cloud chính là Magento Commerce. Như vậy Magento cloud cung cấp đầy đủ các tính năng ecommerce cho merchant tương đương Magento Commerce.
 • Performance tools: Magento cloud cung cấp sẵn các tool để test và tối ưu perfomance.
 • CDN: đây là dịch vụ lưu cache lại các thành phần HTML, Image của website, giúp tăng tốc độ load page của user và giảm request đến server chạy Magento. Magento cloud tích hợp sẵn FastlyCDN.

Tham khảo: https://devdocs.magento.com/guides/v2.1/cloud/bk-cloud.html

2. Magento Feature & Function

Magento cloud cung cấp 2 phiên bản cho merchant lựa chọn là STARTER và PRO. Cùng xem tính năng chi tiết của 2 phiên bản này.

Như vậy các tính năng Ecommerce của 2 phiên bản là tương đối giống nhau. STARTER được trang bị dịch vụ Business Interlligence ở mức cơ bản (essentials), còn ở PRO là Business Intelligence Pro.

Tiếp đến là so sánh các dịch vụ liên quan đến hạ tầng và tool đi kèm.

 • Continous cloud integration tool là công cụ cho phép phát triển, tích hợp và release liên tục các customization cho Magento. Cả STARTER và PRO đều cung cấp dịch vụ này.
 • Các tính năng CDN, Performance monitoring và testing đều tương đương trong STARTER và PRO.
 • Riêng hạ tầng phần cứng thì PRO được cung cấp mạnh hơn: three-server, isolated & dedicated hardware.

Plaft form as a Service (PaaS)
Magento Cloud cung cấp sẵn các môi trường để xây dựng và maitaince website Magento của merchant.

 • Integration: môi trường dành cho việc dev (cài đặt thêm module, customize). Tối đa 02 branches cho STARTER và 05 cho PRO.
 • Staging: môi trường test, với các điều kiện giống hệt môi trường Production. Chỉ 1 duy nhất cho STARTER/ PRO.
 • Production: môi trường để chạy live site, chỉ 1 duy nhất cho STARTER/ PRO.
 • Global Master: bản copy của Production, sử dụng trong trường hợp debug khẩn cấp.

Sum-up lại thì chu trình phát triển một tính năng, customization, integration trên Magento Cloud như sau:

 • Step 1: Phát triển tính năng trên local
 • Step 2: Merge updates vào nhánh code của môi trường Integration để test. Môi trường integration có thể chứa các customization khác. Bước này đảm bảo các customization hoạt động được với nhau mà ko gây ra lỗi
 • Step 3: Merge updates vào nhánh code của môi trường Staging. Bước này nhằm mục đích test các customization trên môi trường giống hệt môi trường live site. Đảm bảo ko có lỗi khi deploy customization sang live site.
 • Step 4: Merge updates vào nhánh code của môi trường Production, hay còn gọi là bước go live.

3. Magento Cloud Advantages

 • Improved Performance
  • Magento Cloud cung cấp sẵn nhiều tool để optimize performance: FastlyCDN, New Relic APM, Blackfire.io
  • Magento Cloud PRO cung cấp phần cứng dedicated.
 • Increased speed of production deployments
  • Magento Cloud cung cấp sẵn tool và quy trình để phát tiển, maintaince ecommerce site cho merchant: integration -> staging -> production -> backup
  • Go production bằng cách merge các updates từ Staging branch sang Product branch giúp giảm thời gian và rủi ro lỗi của quá trình go live.
 • Enhanced security
  • Vấn đề secure được test và đảm bảo bởi đội ngũ kỹ sư của Magento.

Tham khảo:


Online Testing nội dung Magento Cloud tại đây:
https://forms.gle/tb5Dywwaabz1CiLs6

3 Likes

Như kiến trúc của Magento Cloud được giới thiệu ở trên, em hiểu nếu chỉ dùng bản Magento Commerce thì có đúng phần ở giữa thôi đúng ko ạ? Và mình hiểu Magento Commerce & Magento Commerce Cloud đang khác nhau ở các khối còn lại?

2 Likes

Chuẩn rồi em nhé :slight_smile:

Theo như ảnh thì Starter tổng là 5 active enviroment.chứ anh nhỉ :thinking:

Câu hỏi rất hay. Cáo Global Master ko phải environment (tức là ko run gì trên đó), nó là nới record lại Production thôi. Thân.

Thế thì gói PRO phải 7 active branch thôi chứ anh :))

Cũng có lý. Để check lại xem. chỉ khác nhau là thằng Pro có 5 cái Dev, còn thằng Starter chỉ có 2 cái.

Starter không có Global Master anh Alex nhé :))

Ra là vậy, ôn thi kỹ đấy :))