[Luyện thi] Tổng hợp bài test Certified Solution Specialist chương 3: phần 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8

Mời mọi người cùng vào làm bài test ạ, đây là những câu hỏi em sưu tầm được ạ, siêu dễ ạ :)))
https://docs.google.com/forms/d/196SSctE0Aw6u0AMf8WREimgMW9mPWONvQLyKKzvI3ko/edit

1 Like

Format câu hỏi khá mới :wink: Thank you em nhé, a đã test thử!

1 Like

Ồ, chị cần permission. @anon95211669 share lại cho tất cả mọi người được ko? Lưu ý email của chị là đuôi magestore.com :smiley:

Em đã edit quyền cho tất cả mọi người rồi ạ @anon60116140 Chị F5 xem có thể access chưa ạ :smiling_face_with_three_hearts: