Magestore Customization Process in Practice

Sau khi chuẩn hóa và quy trình hóa công việc Estimate “Cân lợn” của Magestore thì nó sẽ như thế nào.

Mọi người tham khảo ở link bên dưới, và thực sự là với cách làm như thế thì cái rate $60 thật sự là xứng đáng!

19 March, 2020

p.s: File chưa được đẹp, team Coffe design hộ với :)))

4 Likes

cough Coffee cough

Nhờ hẳn @anon16762564 ấy @riley ơi. Gửi sang một cái là khách hàng gật đầu cái Rụp luôn :wink:

1 Like

Yesss :muscle: Hay ho * cough cough * quá @riley gửi Phi Lý đi, chắc sẽ được bonus design lại cả Solution Brief (đang để logo cũ) nữa :cherry_blossom:

1 Like

Dạ chị, đã ping Philipp ạ :)))

E cũng gửi 1 loạt docs template sang bên ý rồi chị ạ =))) chắc sẽ edit dần dần lol