Magestore Marketing Channels Guidelines

< English below >

Hi mọi người,

Bên cạnh việc hoàn thành phiên bản đầu tiên của Brand guidelines thì team cũng vừa kịp hoàn thiện version đầu tiên của Marketing Channels Guidelines. Nội guideline sẽ giúp trả lời các câu hỏi:

  • Hiện tại Magestore đang có những Marketing channels nào?
  • Mục tiêu của các channels là gì?
  • Những nội dung nào sẽ được đặt trên các channels?

Để khám phá guideline, mọi người có thể truy cập vào đường dẫn sau: Magestore Marketing Channels Guidelines.


Hi everyone,

In addition to the first edition of Brand Guidelines, we’ve also completed a Marketing Channels Guideline. This guideline will show you:

  • Which channels we have
  • The purpose of channels
  • Which topics we should provide in each channel

Let’s explore the guideline via the following link: Magestore Marketing Channels Guidelines.

4 Likes

Hay quá nên Question nhanh rồi đi ăn trưa.

  • Có map các channel connect nhau và dẫ dắt khách đi như thế nào ko?
  • Facebook mình có định đưa vào khai thác lại ko.
  • Mấy trang đánh giá review như kiểu trustpilot có coi là kênh kom