Magestore POS Pitching and MS credentials

Hi all,
Đây là một số tài liệu general mà chúng ta đang dùng để giới thiệu về Magestore cho khách hàng và các đối tác.

1. Magestore POS Pitching - dùng để giới thiệu một cách general nhất về giá trị mà giải pháp của MS có thể đem lại cho khách hàng, MS là ai, giải pháp của MS cung cấp là gì và khách hàng nói gì về chúng ta:

Thường đc team Sales dùng ở bước Pitching, sau khi Analyze và trước khi Demo giải pháp của MS.

Note: đây là standard version, có tùy chỉnh đối với từng tình huống khách hàng khác nhau, ví dụ: nếu khách hàng muốn biết nhiều về case study thì mình có thể thêm 1 case study nữa, hay khách có scale lớn, ko tìm đến Magestore theo nguồn Google search thì có thể bỏ phần so sánh giữa MS và Connct POS/Ebizmart hoặc thay bằng so sánh giữa MS và Microsoft Dynamics.

2. Magestore Credentials: - dùng để giới thiệu về lịch sự, các hoạt động của MS và khách hàng nói gì về MS:

Note: File này đang dùng template cũ, chỉ mới update thêm 1 số mốc thời gian to time, sẽ được update lại sau.

3. Product Porfolio - dùng để giới thiệu về tính năng của bộ giải pháp mà Magestore cung cấp:


(Đã đc chị Marcie update trong Article #740)

3 Likes