Managerial Finance: Discounted Cash Flow

Buổi tiếp theo của khóa học Managerial Finance sẽ diễn ra vào chiều tối ngày mai 20/8 với chủ đề Discounted Cash Flow
Sau buổi học các bạn có khả năng hiểu được:

  • Cơ chế tính lãi vay của ngân hàng.
  • Tính giá trị dòng tiền trong tương lai của một project về với hiện tại.
  • Biết được cách tính giá trị của một khoản tiền mà chúng ta nhận được trong tương lai quy về giá trị hiện tại.

Thực ra Discounted Cash Flow là một chủ đề rất khóa nhưng có tính thực tiên vô cùng cao. Nó sẽ làm cho chỉ số thông minh về mặt tài chính của chúng ta tăng lên đáng kể.

Chúng ta có thể đăng ký tham gia thông qua link này.

Hẹn gặp lại chúng ta trong lớp học,
Steve

1 Like