[Marketing strategy] Coffee đã research đối thủ cạnh tranh như thế nào?

Trong thời gian này, team Coffee đang bắt tay vào việc lên Marketing strategy cho năm 2020. Vì vậy một trong những hạng mục quan trọng cần tìm hiểu là research cách đối thủ làm B2B marketing bởi “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”.

Kết quả sau research giúp team nhận ra được được điều gì đối thủ đang làm tốt mà Magestore chưa làm được, điều gì chúng ta đang làm tốt và từ đó tìm ra được hướng đi trong thời gian tới.

Dưới đây là quá trình và kết quả research competitors.

Bước 1. Chọn đối thủ

Đối thủ được xác định dựa theo 2 tiêu chí: Direct competitor và Indirect competitor.

  • Direct competitor: Các bên cung cấp giải pháp POS native trên Magento. Bao gồm: Ebizmarts
  • Indirect competitor: Các bên cũng cung cấp giải pháp POS nhưng không native với Magento. Bao gồm: Vend, Quickbooks POS, Netsuite.

Tất cả đều là những bên được nhiều khách hàng cân nhắc và so sánh với Magestore POS khi tìm kiếm giải pháp POS phù hợp cho họ.

Xin gửi lời cảm ơn Riley đã cùng ngồi lại với Coffee để gợi ý những cái tên là competitors với chúng ta ở thời điểm này.

Bước 2. Lên tiêu chí so sánh và thu thập thông tin

Tại bước này, team xác định ra hai phần chính cần phải research

  • Value Proposition: Tìm hiểu về Company, Product, Sales, Target Customers của đối thủ

Đây là tiêu chí đầu tiên cần khám phá trước khi đi thẳng vào cách thức làm B2B marketing của các bên khác bởi Marketing là một phần của công ty và không thể tách rời với định hướng sản phẩm, cách bán hàng và khách hàng mục tiêu.

  • B2B Marketing Landscape

Phần này sẽ đi tìm hiểu về các hoạt động B2B marketing của đối thủ. Ví dụ như hiện các content mà các bên đang tập trung đẩy mạnh là gì, hoạt động trên kênh social media có sôi nổi hay không, kênh nào là kênh được chú trọng, các key words chính mà đối thủ đang chiếm lĩnh.

Mọi người có thể truy cập vào file sau để tham khảo kết quả chi tiết.

Bước 3. Tìm ra điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ

Bước 4. Xác định lợi thế cạnh tranh của Magestore và điều chúng ta có thể học hỏi

Những recommendation này sẽ là chất liệu để Coffee lên một chiến lược Marketing tổng thể cho năm 2020.

Related articles: The New B2B Buying Journey and How It Contributes to Our Marketing Strategy

Note: Bài viết này chỉ được phép lưu hành nội bộ vì liên quan đến hoạt động định hướng của công ty.

6 Likes

Xịn quá. Competitor comparision đã từng làm, nhưng cách làm này chị thấy rất là thực dụng luôn đó. Đặc biệt thích cái cột Magetore’s competitive advantage. Chỉ rõ lợi thế của mình là gì trong bức tranh chung.

1 Like

Thực dụng :joy: :joy: :joy:

Ừ thì đúng mà. Nhìn phát hiểu luôn biết mình cần nhấn vào điểm mạnh của mình dư nào còn gì :))

Mình có kế hoạch làm so sánh giữa các providers dưới góc nhìn của khách hàng và public cho khách hàng ko c?

2 Likes

Về cơ bản cái này lúc làm là team làm với tư duy như vậy rồi đó em. Nên mình chỉnh lại 1 chút là public được.

1 Like