Những nhận định sai lầm của doanh nghiệp khi không đặt khách hàng làm trung tâm

Các doanh nghiệp có nguy cơ bị lỗi thời khi có các lầm tưởng sau đây:

 • Dân số ngày càng mở rộng và giàu có sẽ đảm bảo sự tăng trưởng
  Khi thị trường đang tăng trưởng, chúng ta ít nghĩ đến hoạt động kinh doanh mà thay vào đó chúng ta cố gắng vượt qua đối thủ cạnh tranh bằng cách cải thiện những việc đang làm. Hậu quả là chúng ta chỉ đang cố gắng để nâng cao năng lực sản xuất sản phẩm chứ không tăng giá trị mà các sản phẩm đó mang lại cho khách hàng.

Refect với việc làm extension của magestore:
Khi việc làm extension đang thuận lợi, chúng ta cố gắng để tạo ra càng nhiều extension càng tốt chứ ít chú ý đến nâng cao chất lượng của extension hoặc cải tiến extension theo hướng nghiệp vụ và trải nghiệm của khách hàng. Hậu quả là chúng ta có nhiều extension chất lượng thấp, rất khó dùng và không thực tế.

 • Không có sản phẩm thay thế để cạnh tranh cho sản phẩm của mình
  Tin tưởng rằng sản phẩm của chúng ta là không có đối thủ. Điều này sẽ làm cho công ty dễ bị thiệt hại trước những đột phát từ ngoài ngành - thường bởi các công ty nhỏ và mới hớn, những công ty này tập trung vào nhu cầu của khách hàng.

 • Chúng ta có thể tự bảo vệ mình thông qua sản xuất hàng loạt
  Khi sản xuất hàng loạt, chúng ta nhấn mạnh vào nhu cầu của công ty (chi phí trên một đơn vị sản phẩm sẽ giảm, doanh thu tăng và lợi nhuận tăng). Trong khi điều mà chúng ta cần làm là tập trung vào nhu cầu của khách hàng.

 • R&D sẽ đảm bảo sự phát triển
  Chúng ta tin rằng R&D sẽ tạo ra các sản phẩm đột phá. Nhưng chúng ta rất dễ bị cám dỗ bởi việc chú tâm vào công nghệ hơn là nhu cầu của khách hàng. Hậu quả là chúng ta tốn rất nhiều tiền nhưng vẫn tạo ra những sản phẩm mà khách hàng không muốn dùng.

Source Harvard Business Review

Steve 19 Mar 2019

3 Likes