Nhập môn PM/BA khối Delivery (Kỳ 1: Tools)

Chào chủ nhật cả nhà :sun_behind_small_cloud:

Đầu tháng 3 - Khởi đầu mới.

Bài viết mong muốn giúp những người bạn mới ra nhập khối Delivery với role PM/BA có thể làm quen với công việc nhanh nhất có thể, nhờ vào reflection của một người mới ra nhập khối Delivery được tròn 4 ngày, đó chính là Amber :yellow_heart:

  • Để cảm thấy không bị bơi trong bể kiến thức, không rõ nên bắt đầu từ đâu.
  • Học gì ở đâu

Mỗi người sẽ cách học khác nhau. Với mình, cốt lại chỉ cần nắm 2 thứ sau:
1. Process (gồm Actions - trả lời câu hỏi “When & What”Skills & Tools - trả lời câu hỏi “How”)
2. Nguyên tắc (trả lời câu hỏi Why)

Kỳ 1 là trải nghiệm các tools mà khối Delivery đang xài. Tại sao mình lại viết về tools đầu tiên? :thinking:

  • Vì nó dễ nhất :)))
  • Và những người chưa biết gì khi sử dụng tools có thể đưa ra những nhận định khách quan hơn về trải nghiệm người dùng - rất là đáng quý luôn :smiling_face_with_three_hearts:. Nên trong quá trình trải nghiệm các tools dưới đây, nếu mọi người có bất kì thắc mắc hoặc góp ý gì cứ thoải mái comment trực tiếp vào từng topic hoặc tới gặp trực tiếp anh @Mike@walter nghen :partying_face:

1. my.magestore - Link

Topics Suggested practice after reading
Thay avatar trên My Magestore như thế nào Set my.magestore ava và name của mình về đúng chuẩn
Team tương tác với khách hàng giúp họ trải nghiệm dự án như thế nào
Khách hàng trải nghiệm dự án của họ và tương tác với team qua hệ thống của Magestore như thế nào
What’s new feature in the ticket system Overview về hệt thống ticket và các features mới nhất
Làm sao để tạo account truy cập hệ thống my magestore cho khách hàng Tạo thử 1 account bằng email ngoài công ty
How to reply ticket in a right format Tạo thử 1 ticket và rep (bằng 2 cách: thủ công và bằng template) với account mình vừa tạo (Nhớ xóa sau khi test)
Map khách hàng và dự án trên My Magestore như thế nào
Hướng dẫn tổng quát (Master Guide) tính income cho giai đoạn triển khai / customized
Cách check Orders đã được khách hàng trả tiền trên My Magestore
[Sales & Implement] How to “take home” a project
Khối triển khai tiếp nhận dự án trên My Magestore như thế nào
Làm sao để chuyển giao tài liệu từ B4 Sales sang After Sales thuận lợi
Làm sao để xí phần dự án về nhóm mình làm
Làm sao để chuyển nhượng Project giữa 2 team
Làm sao để có danh sách issue/task của team mình thuận tiện nhất Thử chức năng filter danh sách issues/task của chính team mình
Làm sao để tạo filter cho riêng mình Tạo filter cho mình
Làm thế nào để Filter project theo Team của mình Tạo filter cho team
Làm sao để Follows và filter các project mình followed Follow thử 1 vài dự án của team mình rồi check danh sách follow
How to have project site information Chọn 1 dự án bất kì của team mình rồi check site information xem có ở đó thật không :)))
Làm sao để theo dõi time toàn bộ quá trình trao đổi của các dự án Thử xem timeline của 1 vài dự án của team mình
How to have task status of a customer Chọn 1 vài dự án bất kì của team mình xem task status
How to track and manage go live project Đọc hiểu cốt thôi, nhớ và hiểu cần 1 chút thời gian và trải nghiệm
Làm sao để biết project đã lên kế hoạch thế nào, có issue nào chưa lên kế hoạch, issue nào trễ không

2. Gitlab - Link

3. Slack - Link

Topics Suggested practice after reading
How to set Avatar and Name in Slack Set Slack ava và name của mình về đúng chuẩn
Làm sao để invite khách hàng tham gia chat trên Slack Có thể dùng 1 email ngoài công ty đóng vai khách hàng để invite thử và trải nghiệm
Làm sao để có thể Call & Share screen đến khách hàng qua Slack Thực hành call và share với đồng nghiệp trong công ty

Chắc ngày mai ai đó sẽ cần :seedling:

Reference
1.Stories category về my.magestore and Slack
2.Stories category về Gitlab

8 Likes

Thật tuyệt vời cty khi có chị @amber263 đến khối triển khai với 1 beginner mind. Chị vừa đến đã ngay lập tức bắt tay vào xây dựng knowledge base giúp cho những người chưa từng trải nghiệm công việc ở chiến tuyến dễ dàng hơn trong việc tiếp cận thông tin và tri thức. Thanks chị nhiều <3

2 Likes