Planning quý 4 năm 2019_ Sales Team

Mỗi quý mới đến là thời gian để chúng ta nhìn lại quý cũ cũng như lên kế hoạch cho những điều quan trọng mà mình muốn làm trong thời gian tới.

Team sales cũng không ngoại lệ. Team đã tiến hành làm Planning cho quý 4 năm 2019 vào sáng thứ 2 (ngày 7/10) và chiều thứ 6 (ngày 11/10) vừa qua.

Concept chung là đi từ chi tiết (actionable), sau đó khái quát chung lại các idea và lại bẻ ra để hiểu từng idea đó. Các bước thực hiện như sau:

Section 1: Nhìn lại quý 3

1. Kết quả đạt được của quý 3:
https://docs.google.com/presentation/d/1PiwYu3wqdJGYneMRDvEz5WBmBbB4xQ5QkB0BWLo4mXQ/edit#slide=id.g645ebc24df_0_35

2. Phương pháp thực hiện Planning quý 3 bao gồm cách làm, % đạt được kế hoạch đó. Những điều đã đạt được và chưa đạt được.


Section 2: Lập kế hoạch quý mới

1. Brainstorm: trả lời cho câu hỏi: Những action nào mình có thể làm trong quý tới để làm cho team Sales tốt hơn?

2. Tiếp cận theo cách thức Lean coffee:

 • Dán các action lên bàng
 • Đọc, hiểu, loại trùng và sắp xếp theo categories.
 • Chốt những category/idea đã đc brainstorm:
  • Thống nhất timeline với khách (timeline b4sales)
  • Create Authentic urgency
  • Pitching hiệu quả, chuẩn bị mock up, prototype cho những function còn thiếu
  • Khai thác thêm những leads ít tiềm năng/lead cũ để có thêm customer mới
  • Nâng cao kiến thức về sản phẩm, industry

3. Làm rõ từng nội dung: coi mỗi idea là 1 box và nhiệm vụ bây giờ là làm rõ từng cái box đấy:

4. Chọn topic owner và set deadline để lên Action plan cụ thể cho từng topic.

5. Execute: Sau khi mỗi topic đều có Action plan thì team sẽ ngồi lại với nhau 1 buổi/topic để share lại với nhau và thực hiện những action đó trong quý!

To be continued …

6 Likes

Chị nghĩ cách làm các Boxes như thế này, và viết câu hỏi chi tiết cho từng Boxes rất là hay, giúp mình thinking clear hơn và cũng là hướng để owner các topic đào sâu hơn khi khai thác chủ đề.

Chị hóng phần tiếp theo khi chắp nối 5 boxes vào với nhau thì sẽ như thế nào. Có 2 cách thực hiện, làm mỗi cái 1 ít và đi dần dần qua thời gian. Hoặc có thể chọn ít theme hơn và focus làm chuyên sâu. Anyway cứ có improvements hàng tuần là mình hiểu kết quả sẽ tốt hơn rồi ^^ Đang trong trạng thái chờ các phần sau của Sales nhé.

Cho chị follow up những kế hoạch Sales sẽ làm trong Quý này với ^^ Thích cách mọi người làm lắm luôn. Có gì mọi người cũng #workingoutloud nhiều vào nhé. @riley <3