Processing payment: Different company types

As we are working with bigger businesses, their process of making the payment is becoming more complicated. Within this doc, we will list some common processing types based on the company sizes, and what do each type normally requires.

The file will be updated regularly.

7 Likes

Tổng hợp khái quát thế này hay đó. Cơ mà tiếp theo thì mình dùng tổng hợp này làm gì em nhỉ? Là phần Action đúng ko?

Để dự đoán thời gian tiền về nữa c ạ :wink:
Paid lead time = thời điểm khách hàng sẽ proceed/confirm/finalize + Processing payment time.

1 Like

Cái tổng hợp này hay đấy em ạ! Mấy cái documents mà cần cho thanh toán, đặc biệt mấy công ty lớn, hoặc của Ấn Độ, có chỗ nào lưu trữ lại chưa @andrew nhỉ?

Dạ đa phần các công ty sẽ gửi form để yêu cầu mình điền, nhưng cũng có một số file mình có thể chuẩn bị trước như Business Registration, Residence Ceritificate. Em đã tổng hợp các document ở đây ạ:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1pHBtHaXFxTGSK_3MJlvkpxnMYphisg5q

4 Likes