Quickbook Online Essential Training Course Summary

Mình không biết xếp bài này vào category nào nhưng đây là short summary về feature trong Accounting - Quickbook Online Essential Training Course trên Linkedin. Lý do chính mình muốn học vì đây là hệ thống kế toán khách thường dùng và chắc chắn sẽ cần hiểu để tư vấn giải pháp tổng thể cho khách về nghiệp vụ kế toán nói chung nữa.
Mọi người xem tóm tắt tại đây. Tóm tắt vẫn dài tầm 20ph gì đó nhưng mình đã bỏ ra 4h39ph để học đó, chưa kể thời gian làm Quiz :)) Hi vọng hữu ích cho mọi người.

2 Likes