Review 2019 - Planning quý 1 2020

Ngày 27/12/2019 vừa qua, team sales cũng đã thực hiện phần Retro theo format 4L.
Các kết quả đều đã được gói gọn vào những thước phim ngắn và sinh động dưới đây.

Let’s check it out: :wink:
Liked: https://www.youtube.com/watch?v=FEolxgnjRCE
Learned: https://www.youtube.com/watch?v=gV3MltBewWg

Sau 2 videos, team đã phát hiện ra là mình quay “ngu” :frowning:

Lacked: https://www.youtube.com/watch?v=WDXRqpKqVLQ
Break: https://www.youtube.com/watch?v=EM3pVaNQXX4
Master plan quý 1 - 2020: https://www.youtube.com/watch?v=BlP9A8RVErs
Timeline của Action plan cho quý 1 - 2020:

Chi tiết xem ở: https://docs.google.com/spreadsheets/d/189edLG3y-cT_pvc7eg27hAUDqmUXGrrwpGuR1xQU0ms/edit#gid=0

Ngoài ra, team có cùng nhau làm thêm phần Personal Resolution in 2020, mục đích là để cả team hiểu nhau hơn, hiểu mục tiêu của nhau hơn để từ đó có thể hỗ trợ và cộng tác với nhau tốt hơn.
Và team quyết định không record và public phần này.

2 Likes