Sử dụng Google Analytics phân tích hành vi của ứng viên trên Web tuyển dụng như thế nào

Sau khi đã xây dựng một hệ thống liên thông để ứng viên từ Career Site, nộp CV lưu vào hệ thống vào My Magestore (Cũng giống như khách hàng book demo qua web Magestore.com thì tạo thành 1 Lead trên Zoho).

Việc tìm hiểu trước đó ứng viên này thực hiện các hành vi nào trên Website là 1 thông tin hay cần khảo sát. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Mở CV trên My Magestore lấy số GA ID nếu CV được submit qua Web
image
Bước 2: Truy cập Google Analytics, mở phần Audience > User Explorer, tìm đến mã GA ID lấy được ở bước 1

Bước 3: Phân tích các dữ liệu của Lead khi hoạt động trên Site được liệt kê như hình bên dưới.

  • Trong ví dụ này ta thấy, ứng viên truy cập qua lại liên tục giữa hai vị trí Business Consultant và Business Analyst, có thể dự đoán bố trí hoặc mô tả công việc giữa 2 vị trí này gây bối rối hoặc chính ứng viên bối rồi với mục tiêu công việc bản thân? Điều này sẽ cần phải hỏi thăm thêm thông tin từ góc nhìn của chính ứng viên.
  • Ta cũng thấy, ứng viên truy cập trực tiếp vào Web Magestore Career, không đi qua các nguồn tham chiếu như Facebook hay Search. Điều này phỏng đoán liên quan về hành vi phổ biến hiện nay của người dùng: họ được chuyển thành Lead không còn đi theo mô hình Funnel truyền thống nữa, mà sẽ đi tìm hiểu thông tin ở rất nhiều nguồn khác nhau rồi mới back quay lại Website chính để nộp CV. Do đó khi bố trí hệ thống Marketing cần chú ý đặc tính hỗn loạn và phân tán trên thế mạng.

Ví dụ 2


Trong ví dụ này một ứng viên đã theo một con đường khá dài như sau

  • Thông qua bài giới thiệu của Magestore trên HR Insider.
  • Ứng viên đã vào đọc các bài về kỹ năng của BA trên Magestore Insights
  • Cuối cùng ứng viên click sang trang Career và nộp CV tại đây.

Ví dụ 3:


Trong ví dụ này, ứng viên đi theo một con đường như sau:

  • Thông qua bài viết “Chiến lược Ikea …” được share trên Facebook.
  • Ứng viên đọc thêm các bài như “Team tự chủ …”
  • Sau đó chuyển sang Career nộp CV
4 Likes

Chất như nước cất anh ơi!

Thanks anh đã phân tích. Em thấy mô hình Funnel giờ đối với 1 số ngành sẽ ko còn phù hợp.
Mô hình mới được đề xuất thay thế là Flywheel, tất cả các nỗ lực quay xung quanh khách hàng sẽ đóng góp vào quyết định của họ.
image

1 Like

Yes, nó dẫn đến việc thiết kế 1 website và tìm cách giam chân người sử dung ở một chỗ k0 cho thoát ra k0 còn phù hợp.