SEO strategy - Customer Search Journey

Trong buổi Monday Motivation vừa rồi anh có giới thiệu về chiến lược làm SEO mới mà chúng ta đang plan sẽ làm.
Theo đó, mỗi lần khách hàng search thì action mà họ định làm sẽ được chia thành 3 loại:

  • Informational
    Tìm kiếm những thông tin nói chung về sản phẩm
  • Navigational
    Tìm kiếm review và so sánh với các nhà cung cấp khác
  • Transactional.
    Tìm kiếm các thông tin để mua hàng.

Mọi người có thể xem link bên dưới để hiểu rõ thêm.

Steve
18 Apr 2019

5 Likes