So sánh giữa Functional Specialist (Chuyên gia) vs Management Generalist (Quản lý)

Functional Specialist (Chuyên gia) và Management Generalist (Quản lý) là những loại nghề nghiệp khác nhau trong doanh nghiệp. Cả hai nghề này đều phục vụ chung một mục đích của doanh nghiệp. Functional Specialist có thể làm công việc của Management Generalist và ngược lại. Trong các doanh nghiệp nhỏ, nhân viên thường được yêu cầu chuyển qua lại và thay thế giữa hai kiểu này phụ thuộc vào nhu cầu của doanh nghiệp.

Technical Expertise - Chuyên gia kỹ thuật
Nếu một công việc đòi hỏi hàm lượng kiến thức chuyên gia cao thì Functional Specialist là một sự lựa chọn tốt. Trong hầu hết các ngành, vị trí lãnh đạo cấp cao cần một cách tiếp cận tổng quát (gengeralist) để quản lý (management). Sẽ rất khó cho một chuyên gia để chuyển đổi đó sau một quãng thời gian tập trung vào xây dựng để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn của họ.

Sự thích nghi với thay đổi - Adapting to Change
Management Generalist dễ dàng thích nghi với sự thay đổi hơn. Khả năng tạo ra sự thay đổi trong doanh nghiệp làm tăng sự linh hoạt và giúp doanh nghiệp có thể phó với những thách thức hoặc cơ hội bên trong cũng như từ bên ngoài. Mặc dù thông thường Management Generalist không có kiến thức trong một lĩnh vực cụ thể như là Functional Specialist, Management Generalist có một sự hiểu biết rộng rãi trong nhiều lĩnh vự giúp cho họ có thể tìm kiếm thông tin một cách dễ dàng bởi vì họ biết cần tìm kiếm điều gì và ai biết thông tin đó. Management Generalist không tự mình chịu trách nhiệm trong việc phát triển các kiến thức chuyên gia và họ chỉ đơn giản là tìm ra ai là người có kiến thức chuyên gia mà họ cần.

Kỹ năng tư vấn - Consulting Skills.
Doanh nghiệp thường duy trì Functional Specialist để tư vấn cho những lĩnh vực chuyên gia cụ thể. Trong những doanh nghiệp nhỏ, sử dụng tư vấn ở bên ngoài là một sự lựa chọn tốt khi không có đủ khả năng để tuyển dụng các chuyên gia vào làm full-time. Trong khi đó, dù là công ty lớn hay công ty nhỏ thì cũng đều cần management generalist để quản lý. Nhưng management generalist cũng có thể thuê tư vấn để giải quyết một số vấn đề cụ thể như vấn đề năng suất lao động.

Thành công của team -Team Success
Generalist có thể làm việc tốt trong một team hỗn hợp bởi vì các thành viên có đủ kỹ năng để hiểu những vấn đề mà người khác gặp phải trong team, có nghĩa là họ có thể giao tiếp tốt hơn với các thành viên trong team. Điều này có nghĩa là một team gồm các generalist thì giải quyết các công việc yêu cầu sự hợp tác nhóm tốt hơn là một team bao gồm các Functional Specialist, mặc dù kiến thức chuyên gia của họ không cao. Cần phải cân bằng được ý kiến của người làm quản lý và thông tin đưa ra từ các chuyên gia.

Source: https://smallbusiness.chron.com/functional-specialist-vs-management-generalist-36000.html

Steve 28 Feb 2019

3 Likes