The rule of 100 (Framing discount)

The%20rule%20of%20100%20(Framing%20discount)

If your product costs $25 and you’re selling it at $15, it sounds more like a bargain if you frame it as 40% off rather than $10 off .

On the other hand, if your product costs $2,500 and you’re selling it at $2,250, it sounds more impressive if you frame it as $250 off rather than 10% off .

Just a simple and useful thing to remember.

4 Likes

Hãy tưởng tượng bạn quyết định mua một chiếc máy tính mới thật tốt, bạn đến cửa hàng máy tính và người bán hàng cho bạn xem một loạt thiết bị. Sau khi xem xét cẩn thận, bạn chọn một mẫu có giá 20 bảng. Lúc này người bán hàng trông hơi bối rối, và giải thích rằng ngày mai cửa hàng sẽ có đợt giảm giá. Nếu bạn quay lại sau, chiếc máy tính chỉ còn giá 5 bảng. Vậy bạn sẽ mua chiếc máy tính hay sẽ quay lại vào ngày hôm sau?

Giờ hãy tưởng tưởng một kịch bản khác một chút. Lần này bạn quyết định mua một chiếc máy vi tính mới. Bạn bước vào cửa hàng và người bán hàng cho bạn xem một loạt máy móc mới. Sau khi xem xét cẩn thận, bạn chọn một chiếu máy vi tính có giá 999 bảng. Một lần nữa, người bán hàng lại nhìn bạn băn khoăn và giải thích rằng vào ngày mai sẽ có một đợt giảm giá. Nếu bạn quay lại sau, chiếc máy vi tính sẽ được giảm giá con 984 bảng. Vậy bạn sẽ mua chiếc máy vi tính ngay hay sẽ quay trở lại vào ngày hôm sau?

Trong cả 2 ví dụ, mọi ng có cơ hội tiết kiệm đươc khoản tiền như nhau là 15 bảng.
Tuy nhiên, khoảng 70% nói rằng họ sẽ mua máy tính ngày hôm sau nhưng sẽ mua máy vi tính ngay lập tức.
Tại sao nhỉ?

2 Likes

Rất thích chùm topic về sử dụng các kĩ thuật tâm lý và game tâm trí con người để bán hàng của Riley luông :kissing_heart: :shamrock:

Anw, ở ví dụ trên thì là vẫn là kí thuật framing discount % giá trị tiết kiệm được của máy tính (discount 75%) cao hơn là máy vi tính (14%), với cả ngoài lề thì: thường người mua máy tính là học sinh hoặc kế toán nên có nhiều time, người mua máy vi tính thường là sinh viên hoặc những người thích công nghệ cao, doanh nhân,… nên họ quý thời gian hơn =))))))))))

Yêu Riley :x

1 Like