Theo dõi và tối ưu performance của website bằng Google Analytics

Tại sao tối ưu performance của Website lại quan trọng

Tốc độ Website càng chậm, người truy càng rời đi nhiều. Tốc độ load trang là thời gian tính bằng giây mà trình duyệt của người dùng bỏ ra để tải trang về.
Như một thống kê dưới đây, bạn sẽ hình dung được sự quan trọng về tốc độ website quan trọng như thế nào.

Theo dõi performance của Website bằng Google Analytics thế nào

Bước 1: Đánh giá trung bình
Mở Google Analytics > Behaviour > Site Speed > Speed Suggestions
Màn hình sẽ thống kê thời gian load trang trung bình mà người dùng của site đã bỏ ra.

Ví dụ: https://insights.magestore.com tốc độ 5.58s là khá chậm, dù có cải thiện đôi chút

Những yếu tố ảnh hưởng đến performance của website

  • Tài nguyên web sử dụng ít ảnh, ảnh được tối ưu phù hợp có độ đẹp đủ dùng và kích thước nhẹ.
  • Code gọn nhẹ: các đoạn HTML/JS/CSS được xử lý mượt, ít lỗi.
  • Nền tảng công nghệ sử dụng: Nền tảng gọn nhẹ thiết kế cho mục tiêu cụ thể của web, tính năng đủ dùng, ít cài các plugin/module/extension thừa.
  • Hạ tầng Server hosting mạnh, chất lượng ổn định, gần vị trí địa lý, cung cấp các khả năng cache, CDN
  • Thiét bị người dùng Người dùng mobile sẽ có thời gian load trang chậm hơn trên desktop.

Tìm xem phải tối ưu ở đâu với Google Analytics

Mở Google Analytics, phía dưới ta sẽ thấy thống kê về tốc độ truy cập trung bình của mỗi page, điểm benchmark trung bình


Nhấn mở trên cột Suggestions sẽ nhìn thấy các gợi ý phần cần tối ưu sắp xếp theo thứ tự quan trọng
Ví dụ mở thử 1 site ta thấy điểm benchmark trên desktop rất cao với timming 1.5s.

Ví dụ Nhưng cùng site trên, với truy cập 70% đến từ mobile, ta mở sang tab mobile để phân tích sẽ thấy chỉ có 66 điểm, với phân tích sâu hơn cho thấy ảnh khá nặng, dù thời gian load trang chưa đến 3s.

Các hành động để tối ưu performance

Tối ưu bằng giảm dung lượng ảnh

Như trong ví dụ trên, phần nặng nhất của Website thực ra lại là ảnh sử dụng không được tối ưu. Tham khảo thực hiện như sau
https://stories.magestore.com/t/tips-post-bai-online-lesson-1-t-i-u-nh/1023/2

Tối ưu bằng cắt giảm tính năng

Một website quá nhiều tính năng thừa cũng sẽ ảnh hưởng đến tốc độ hoạt động. Cần review và cắt giảm tính năng không dùng nữa.

Tối ưu bằng code gọn nhẹ

Tối ưu bằng hạ tầng

3 Likes