Tìm kiếm các yêu cầu customize đã estimate ở đâu?

Trong quá trình estimate, team Earth nhận thấy có nhiều khách hàng có các yêu cầu tương tự nhau vã đã từng được estimate rồi. Việc có thể tham khảo lại các case tương tự giúp giảm thời gian estimate và tìm hiểu kiến thức nghiệp vụ.

Tuy nhiên, việc truy xuất lại các yêu cầu ấy không phải là dễ dàng bởi chưa có một nơi tập trung dữ liệu B4S và quan trọng là không biết liệu yêu cầu ấy đã từng tồn tại hay chưa. Đa phần khi cần tìm kiếm một yêu cầu đã estimate thì chúng ta sẽ dựa vào:

  • Tìm kiếm trên drive
  • Hỏi trực tiếp lẫn nhau

Việc tìm kiếm trên drive thì nhìn chung sẽ hên xui vì chúng ta cũng chưa có một quy chuẩn nào để đặt tên file nên mỗi người sẽ đặt tên một cách khác nhau. Việc thống nhất quy chuẩn cũng không phải dễ dàng vì yêu cầu của khách thì muôn hình vạn trạng.

Còn việc hỏi trực tiếp thì sẽ phải dựa vào trí nhớ và tìm đúng người để hỏi. Trí nhớ của con người thì cũng có giới hạn và sẽ chỉ nhớ khi dùng nó thường xuyên.

Chính vì thế mà để tập trung dữ liệu, chúng mình đã thực hiện việc record lại các case mà chúng mình đã tham gia. Cho đến thời điểm hiện tại thì chúng mình đã record lại dữ liệu của 94 khách hàng có yêu cầu customize với hơn 150 estimation sessions mà Earth tham gia.

Team vừa hoàn thành việc hiệu chỉnh lại file và open cho toàn bộ mọi người có thể truy cập để tham khảo, đặc biệt là các bạn Sales và BA.

Để truy cập vào file, mọi người có thể làm theo một trong 2 cách:

  1. Lưu link sau để truy cập bất cứ khi nào cần: http://bit.ly/b4s-index
  2. Hỏi bạn Magon:

Key words:

  • customization index
  • customization list
  • beforesales file
  • beforesales index
  • Where is beforesales file

image
Trong thời gian tới, rất mong các bạn Sales và BA team triển khai có thể cùng record lại các case B4S mình đã tham gia nhằm xây dựng thư viện B4S index để giải phóng bộ nhớ của chúng ta và tiết kiệm thời gian tìm kiếm.

5 Likes

Cảm ơn Vinnie đã tổng hợp và chia sẻ nha :slight_smile:

2 Likes