Trời đất có quá nhiều framework thú vị về Project Management

Dạo quanh phố phường dạo qua thị trường, tự nhiên mình bắt gặp 2 lối tư duy/cách tiếp cận PM.
Cũng ko phải có gì mới nhưng biết thêm một lối tiếp cận, để so sánh với thứ mình đang làm cũng rất hữu ích :joy:

NUPP - Nearly Universal Principles of Project

NUPP is a collection of nearly universal principles of projects: those we’d do well to follow in all projects, regardless of the methodologies and approaches that we use, to maximize our success.

Nearly Universal Principles of Project - cái tên ám chỉ rằng đây là những nguyên lý gần như là phổ quát về Project. (đại loại như Thuyết vạn vật hấp dẫn thì đây là Thuyết vạn vật về dự án =)))

NUPP bao gồm 6 nguyên tắc

Người viết ra NUPP cũng nói rằng NUPP compatible với các framework về quản lý dự án như PRINCE2®, PMBOK® Guide, P3.express, PM², DSDM®, XP. Và vì phổ quát nên nó chẳng dài dòng mà chỉ đưa ra mô tả nguyên lý đi kèm ví dụ thực hành.

Ví dụ về NUPP 1 - Ưa chuộng kết quả và sự thật hơn là sự móc nối các frameworks

Cảm quan ban đầu
Mình thấy thích đọc nguyên lý được tổng quát hóa và đưa ví dụ để hình dung rõ hơn nguyên lý như cách NUPP được trình bày. Có lẽ đọc thì thấy gần với kiểu truyền đạt của agile, vì nó ko cung cấp đường đi nước bước mà chỉ nhắc nhẹ các nguyên lý quản lý project thôi :smiley:

p3.express - The minimalist project management framework

Từng node ở trong hình trên sẽ là 1 step của quá trình quản lý 1 project. (tất nhiên ko cần node nào bạn cũng phải đi qua để đến cuối project)

Xem overview về framework này

Đúng như định vị chủ nghĩa tối giản, mỗi guide cho 1 node, họ viết rất ngắn

Cảm quan ban đầu:
Sau khi nhìn qua thì mình thấy có những điểm tương đồng trong cách thực hiện của MageX đối với 1 số project và framework p3.express.

Mình sẽ học tập để xem ứng dụng được gì tiếp theo. Update sau nha

1 Like

Save lại cái PM competency ở đây, để ngày nào đó sẽ đụng tới

1 Like

Thank Isa với nguồn tài liệu hay ho nhé ^^

1 Like