[Video] Expanding Magestore Service! What's it?

Trong buổi Monday motivation vừa qua thì team Sales cũng đã chia sẻ về việc chúng ta sẽ mở rộng dịch vụ để đáp ứng đa dạng các nhu cầu của retailers hơn trong tình cảnh virus Corona đang có diễn biến phức tạp và nhiều retailers phải shutdown các cửa hàng offline của mình.

Trước những thay đổi này thì toàn bộ các team sẽ có những hoạt động để adapt với định hướng mới và team Coffee cũng không ngoại lệ. Trong tuần này, team đã work cùng đại diện team Sales và Implement để hiểu rõ ràng và chi tiết hơn về những thay đổi trong dịch vụ sẽ bao gồm những gì nhằm có các actions phù hợp trong hoạt động Marketing các tuần tiếp theo.


After working with Sales and Delivery team, Coffee has completed the details section on the new service direction of the company.

Here are some resources:

6 Likes

Chị ơi em không xem được video :sweat_smile:

anh vẫn xem được mà Justin ơi

Chị Vinnie chưa share quyền view ạ :upside_down_face:

Uh có vẻ là do em dùng mail @magestore. Em xem lại nhé chị vừa chỉnh lại

Em xem được rồi nhé. Ngồi nghe học Tiếng Anh luôn ạ :grinning: